Yazı yazma sürecinin ilköğretimle başlamasıyla birlikte, çocukta var olan öğrenme bozukluğu tespit edilebilir.  Ancak okul öncesi çağında, harfleri ters yazma ve karıştırma, sık karşılaşılan ve hemen telaş edilmemesi gereken bir durumdur. Bütün çocuklarda görülebilir. Okul öncesi çağda, (0-6 yaş grubu) disgrafi tanısı konamaz. Disgrafiye sahip çocukların yazıları karmaşık, hatalarla dolu ve oldukça bozuktur. Bu, yazısı kötü olan her çocuk disgrafiye sahip anlamını taşımaz. Yazısı kötü olan her çocukta disgrafiye rastlanılmayabilir ama disgrafili olan çocukların yazıları karmaşık, hatalı ve oldukça bozuktur. Disgrafiye sahip çocuklar, motor becerileri yerine getirmede güçlük yaşarlar. Görsel ve işitsel uyaranları anlama, algılama ve yorumlamada zorlanırlar.

Çocuklarda disgrafinin nedeni bilinmediğinden, bunu önlemenin bir yolu yoktur. Önemli olan, çocuğunuzun akademik olarak başarılı olmasına yardımcı olmak için çocuğunuzun okuluyla birlikte çalışmaktır. Disgrafisi olan çocuk, özel eğitim hizmetlerine hak kazanır. Çocuğunuzun okulu ile ücretsiz ya da düşük maliyetli hizmetler hakkında görüşebilirsiniz. Disgrafi genellikle uygun terapi ve eğitimle tedavi edilebiliyor. Ancak durumun erken fark edilmesi büyük önem taşıyor. Eğer çocuğunuzda disgrafik belirtiler gözlemlediyseniz; bir uzmana başvurup, destek almanızda fayda var.

Disgrafi en belirgin olarak; harfleri ters yazma, doğru harfin yerine benzer harfleri yazma – b harfi yerine d harfi veya E harfi yerine 3 rakamı- gibi karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında çocuğun aşağıdaki semptomlardan bazılarını göstermesi durumunda, disgrafi tanısı konabilir:

-Yazı yazarken çabuk yorulma,

- Yanlış yazma,

-Sözcükleri ters yazma,

- b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karıştırma,

-Sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma,

-Sıfırları saat yönünde ve sayıları aşağıdan yukarıya, yani tersten çizme, Noktalı harfleri sıklıkla birbirleriyle karıştırma (i-ı, ğ-g, o-ö, ü-u) gibi.

-İmla kurallarına uyamama,

-Yaşıtlarına göre daha yavaş yazma,

-Kalem kontrolü ve el becerileri zayıf olduğu için kalemi düzgün tutamama,

-Saatleri düzgün bir şekilde öğrenememe,

-Düğme ilikleyememe,

-Yazarken kelimeleri yüksek sesle söyleme.