Sevinç Hanım, sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım. Bize kendinizden bahseder misiniz?
1991 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldum. Yaklaşık 30 yıldır eczacılık mesleğini icra ediyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Üniversite biter bitmez Farmakoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptım. Daha sonra Zonguldak SSK Hastanesi’nde, poliklinik eczanesinde görev aldım. Bu görevim devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın açtığı bir sınavı kazanıp askeri eczacı olarak mesleğime devam ettim. Asker kimliğimle birlikte Türkiye’nin Sarıkamış, Kıbrıs, Çorlu, İzmit gibi değişik yerlerindeki asker hastanelerinde baş eczacı ve sıhhi ikmal kısım amiri olarak görev yaptım. 2008 yılında binbaşı rütbesiyle emekli oldum ve akabinde Özel Konak Hastanesi’nde 1 yıla yakın süre, sorumlu eczacı olarak çalışmalarıma devam ettim. Özel hastanedeki hizmetim sonrasında, Başiskele, Bahçecik’te kendi eczanemi açtım ve 12 yıldır da serbest eczacı olarak hizmet veriyorum. Tüm mesleklerde olduğu gibi; eczacılık mesleği de sürekli öğrenmeyi, ilaç tedavisi yönetimi ile ilgili konulardaki gelişmeleri takip etmeyi gerektiren bir meslektir. Bu bakış açısıyla, Medipol Üniversitesi’nde Klinik Eczacılık alanında ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Sağlık Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimleri alarak, bilim uzmanı unvanı aldım. Aromaterapi alanında 6 aylık sertifika programını tamamladım. Aynı zamanda da estetisyenlik branşında eğitim alarak estetisyen unvanını da kazandım. Mesleğimin gidebileceği her nokta ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıp, bu bilgilerimi hastalarımla paylaşmaya gayret gösteriyorum. Üniversitelerde gerçekleşen kariyer günlerine katılıp gençlerimizin ufkunu açmak için eczacılık mesleğini tanıtıp, tecrübelerimi onlarla paylaşıyorum. Ayrıca sosyal medyada oluşturduğum sağlık sayfamda, sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik bilgiler paylaşıyorum.

Peki, eczacı kimdir?
Eczacı,  en yakın sağlık danışmanınızdır. Eczaneler, birinci basamak sağlık noktalarıdır. Biz eczacılar, koruyucu sağlık hizmetlerini en etkili şekilde yöneten, hasta merkezli bakımı gözeten, ilaçların güvenli, uygun ve akılcı kullanımını sağlayan, araştırmacı kimliğimiz ile toplum sağlığına katkıda bulunan, etkili bir iletişim ile hasta problemlerini ve gereksinimlerini belirleyen, onların yaşam kalitesinin artırılmasını destekleyen sağlık çalışanlarıyız. Bizler, sağlık ile ilgili alanlarda çok farklı eğitimler aldık. Anatomi, fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji gibi tıp derslerinin yanı sıra; farmakoloji, bitki tedavileri, ilaçların içeriğini oluşturmaya yönelik teknolojiler üzerine de mesleki birçok eğitimden geçtik. Tüm bu eğitimler ışığında, sağlık danışmanlığımızı topluma yansıtıyoruz. Amacımız; koruyucu sağlık hizmetlerinde etkili bir rol oynayarak, toplumun sağlıklı kalmasına ve sağlıklı yaşlanmasına katkıda bulunmaktır. Hasta olan bir kişi, tabii ki teşhis ve tedavi için doktora gidecektir. Ancak, sağlığını koruması, hastalanmaması için gerekli bilgileri biz eczacılardan öğrenecektir. Sağlık problemi olan bir hastanın, danışmanlığımız ile zamanında doktora yönlendirilmesi, tedavisinin zamanında ve gecikmeden yapılması da önemlidir.  

Sevinç Hanım bir eczacı ne gibi hizmetler verir?
Eczacının en önemli görevi, ilaç ve reçete danışmanlığı ile birlikte hasta bakımıdır. Bu konuyu biraz genişletmek gerektiğine inanıyorum. Dünyadaki eczacılık sektörü, tamamen "hasta bakımı" yani "farmasötik bakım" üzerine ilerliyor. Bunun anlamı; hasta ile eczacı arasında ilaç tedavisi için bakım planı oluşturma, bu plan dâhilinde beklenen sonucu takip etme, diğer sağlık profesyonelleriyle etkili bir iletişim ve koordinasyon kurma, tedaviyi optimize etme ve ilaçların etkili, akılcı ve güvenli kullanımını sağlama noktalarını kapsar. Bizler, hastaları aşı kullanımı konusunda da bilinçlendiriyoruz. Ayrıca sigara bırakma danışmanlığı yapıyoruz. Kronik hastalıkların yönetilmesi konusunda görev alıyoruz. Özellikle astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi… Astım ilaçlarının nasıl kullanılacağı, insülin ilaçlarının nasıl uygulanacağı, tansiyonun nasıl ölçüleceği gibi bakım bilgileri yanında; hastalıkları erken fark etmek için risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik anket çalışmaları yapıyoruz. Cilt ve saç sağlığı ürünleri hakkında danışmanlık, hamilelere ve bebeklere yönelik bakım ile annelere yönelik emzirme danışmanlıkları; bitkisel fitoterapötik etkili ilaçların kullanımı, aromaterapi yağları ile tedavi protokollerine destek ürünlerin hazırlanması, vitamin ve gıda takviyelerinin doğru kullanımı ile medikal ürün danışmanlığı da hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır. 

Toplumdaki ilaç kullanım bilinci ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Maalesef hastaların çoğu, reçetesiz ilaç kullanımı ve bunun oluşturacağı riskler konusunda bilgi sahibi değiller. Doktor tedavisi olmadan ilaç kullanmak, yanlış ilaç kullanımına bağlı hastalıklar oluşturabileceği gibi yaşamsal riskler de ortaya çıkarabilir. Doktor ve eczacının önerileri doğrultusunda ilaç kullanımı önemlidir. Bu noktada, “Hastanın ilaçlarını hangi aralıklarla, hangi dozda ve ne kadar süre kullanması gerekir? Kullandığı ilaç ile birlikte herhangi bir besin etkileşimi var mı? Hastanın öncesinde kullandığı ilaçlara eklenen yeni ilaçlar varsa nasıl bir ilaç etkileşimi görülebilir? Kullandığı ilaçların yan etkileri nelerdir? Kullanmaması gereken özel durumlar var mıdır? İlaçlar hangi ortamda nasıl muhafaza edilmelidir?” gibi soruların yanıtları bizlerden alınmalıdır. Bilinçli ilaç kullanımını artırmak için eğitim çok önemlidir. Bu eğitim; aileden başlayarak, okullar ve toplumun tüm sektörlerinde yaygınlaştırılmalıdır. Akılcı ve bilinçli ilaç kullanımı teşvik edilmelidir. Ben de uzun yıllar Kocaeli Eczacı Odası bünyesinde çeşitli komisyonlarda görev aldım. Eğitim komisyonunda görev yaptığım dönemde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak birçok köye gidip konferanslar verdik ve anketler düzenledik. Bu anketlere yönelik bilinçlendirme eğitimleri programladık. Bu gibi çalışmalar, akılcı ilaç kullanımında oldukça etkili olacaktır.

Okurlarımıza vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?
Sağlık bir bütündür. Sağlığımızı korumak için; yeterli ve dengeli beslenmeli, spor yapma alışkanlığı kazanmalı, kaliteli uyku uyumalı, akıl ve ruh sağlığımıza özen göstermeli; ilaçlarımızı ve besin desteklerimizi doktor ve eczacımızın önerilerine uygun olarak, eczane güvencesiyle, sadece eczanelerden alarak kullanmalıyız.  Özellikle şu an pandemi döneminde, aşılarımızı mutlaka yaptırmalıyız. Böylece hem kendimizin ve ailemizin hem de başkalarının sağlığını korumuş oluruz. Bu husus, aynı zamanda hepimizin temel vatandaşlık görevidir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bizler, her zaman sizler için görevimizin başındayız. Sizler de tüm sağlık çalışanları için gerekli olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Sağlıkla kalın... ☺