TİCARETE ATILDIĞIM DÖNEMDE TANIŞTIM

Kerem Bey, öncelikle kendinizden ve İçmimarlar Odası ile ilgili sürecinizden bahseder misiniz?

1984 İzmit doğumluyum, Kocaeli Üniversitesi İç mimarlık bölümünü bitirdim. İçmimarlar Odası ile tanışmam aslında ticarete atıldığım dönemde oldu. Şirket evrakları arasında oda kayıt belgesi olduğunu öğrendiğimde bende meslek odama kayıt oldum ve anayasal zorunluluğumu yerine getirdim. Oda yönetimine ilgim arttı ve 2 yıl önceki genel merkez kurulunda, Kocaeli şubesinin kurulmasıyla ilgili karar alınınca çalışmalara başladık ve şubemizi kurduk.

"TMMOB İÇMİMARLAR ODASI; DÜNYADA ODA STATÜSÜNE GEÇEN İLK İÇMİMARLIK MESLEK KURULUŞLARINDAN BİRİDİR"

MESLEK, MESLEKTAŞ VE KAMU ÜÇGENİNDEKİ DENGE MERKEZİ

İçmimarlar odasını bizlere anlatır mısınız?

TMMOB İçmimarlar Odası; dernek olarak faaliyetlerine başlamış, 1976 yılında oda statüsüne geçmiş olup, dünyada oda statüsüne geçen ilk iç mimarlık meslek kuruluşlarından biridir. 2011 yılında tam yetkili üye sıfatı ile katıldığı; mesleğin küresel örgütü olan IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İç mimarlar / İçmekan Tasarımcıları Federasyonu’nda, 2011-2013 dönemi yönetim kurulunda ülkemiz iç mimarlarını temsil ediyor. TMMOB İçmimarlar Odası, iç mimarlık mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması ile mesleki disiplinin oluşturulması konularında hizmet veriyor. İçmimarlar Odası, üyelerinin her türlü proje ve raporlarının tescilinin ve onayının yapılması, akademik yaşamlarının sicilinin tutularak arşiv oluşturulması konularında çalışmalar yapıyor. İçmimarlar Odası; meslek, meslektaş ve kamu üçgeninde denge merkezidir.

TEMELE BAĞLI ÖLÇÜTLER GÖZ ÖNÜNE ALINIYOR

İç mimar kimdir? İç mimarlık nedir?

İç mekânların seviyeli ve işlevsel olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen; iç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyim sahibi olan kişidir. Tasarım; mekânı kullanan kişilerin eylemleri, kültürel yapısı, sosyal ilişkileri, ekonomik durumu, ergonomik, fiziksel ve ruhsal özellikleri gibi, her bireyin sahip olduğu temele bağlı ölçütlerin göz önüne alınmasıyla meydana getirilmelidir. “İç mimarlık; insanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla belirlenmiş mekânları pratik, estetik ve sembolik işlev açılarından ele alan, insanların fiziksel ve ruhsal özellikleri ve eylemlerine uygun olarak tasarlayan bir meslek alanıdır” diyebiliriz.

"İÇ MİMAR, YAPI SEKTÖRÜNÜN EN FAZLA ENSTRÜMAN İLE ÇALIŞAN KİŞİSİDİR"

GENİŞ BİR  YELPAZEDE HİZMET  SUNUYORUZ

İç mimarların faaliyet alanları nelerdir?

İç mimar, yapı sektörünün en fazla enstrüman ile çalışan kişisidir. Son dönem 650 ürün grubu tespit edilmiştir. Dolayısı ile geniş bir yelpazede hizmet sunabilmekteyiz. Konut tasarımından deniz taşıtlarına hatta dünya dışı alanlarda yaşam mekânları tasarlamaya kadar geniş bir çerçevesi var mesleğimizin. Kabuğu tasarlanmış her alanın işlevi iç mimarlar tarafından yapılmaktadır ve bu konuda iç mimarlar yetkilendirilmiştir. Bunun yanında yapımı tamamlanmış ancak işlevi değişmiş veya eskimiş mekânların yenilenmesi de içmimarın işidir.

"KULLANICILAR YENİ MEKÂN SATIN ALMAKTANSA MEVCUT MEKÂNLARINI DÜZENLEME YOLUNA GİDİYOR"

İÇ MİMARLAR  KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Son dönemde özellikle inşaat sektöründeki kriz ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar tüm vatandaşlarımız gibi bizleri de kaygılandırdı ancak bunun yakın zamanda aşılabileceğini düşünüyorum. Yapı stoku fazlalığı ve kredi oranlarının yükselmesi inşaat sektörü ile ilgili olumsuz konular ancak biz burada söyle bir farklılık tespit ettik; kullanıcılar yeni mekân satın almaktansa mevcut mekânlarını düzenleme yoluna gidiyor. Bu anlamda iç mimarlar krizi fırsata çevirdi ve şu an sektörün yıldızı oldu diyebilirim.

ÖNERİ VE DİLEKÇELERİN KABUL GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Yükseköğrenim Kurumu’nun iç mimarlık mesleği ile ilgili teklif ettiği düzenleme için ne düşünüyorsunuz?

Yükseköğrenim Kurumu Başkanlığı’nın 04 Kasım 2019 tarihinde web siteleri üzerinden yayımladıkları duyuru ile ön lisans ve lisans diploma programlarının yeniden isimlendirilmesi ve sınıflandırılması ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Biz de bu bağlamda bir Danıştay düzenledik ve mesleğimizin hangi grup içerisinde olması gerektiğini tablolar ve dilekçeler ile YÖK’e bildirdik. İç mimarlık mesleğinin yapı alanından çıkarılması kabul edilebilir bir durum değil. Kurumun öneri ve dilekçelerinin kabul göreceğini düşünüyorum.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GELİŞTİRİYORUZ

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Yakın zamanda büyük etkinliklerimiz var; 1 Şubat 2020’de meslektaşlarımızı bir araya getirecek, ön gösterim gecesi planladık. Bunun dışında sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. 2020 yılının son çeyreğinde ince yapı elemanları fuarı düzenlemek için çalışmalara başladık. Kocaeli büyük ve gelişen bir şehir, bu formatta bir fuarın ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Şehre ekonomik katma değer sağlaması ve odamızın gücünü gösterecek olması bizi bu konuda oldukça motive ediyor.

İLETİŞİM:

Adres: Cedit Mahallesi, Muzaffer Fidan Sokak, No: 1/12 İzmit  - KOCAELİ

Telefon: 0 262 409 41 42

Mail: kocaeli@icmimarlarodasi.org.tr       

Web: icmimarlarodasi.org.tr/kocaeli