Tıbbi açıdan bağımlılık;

1- Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan
bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi;
2- Bırakma isteğine rağmen bırakılamaması,
3- Aynı etkiyi elde edebilmek için giderek alınan madde miktarının artırılması ve
4- Maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumudur
Teknolojinin hızlı gelişmesi hayatımıza birçok alanda kolaylıklar sağlarken bazı yeni bağımlılıkların da oluşmasına neden oldu. Önce kişisel bilgisayar kullanımının artması, sonrasında bilgisayar oyunlarının geliştirilmesi ardından da internetin keşfi ile ilerleyen bu süreç günümüzde on-line olarak oynanan dijital oyunların tüm dünyada yaygınlaşması ile
sonuçlandı.

Özellikle ergenlik ve erken yetişkinlik çağındaki gençlerin daha yoğun olarak kullandığı bu teknolojiler hayatımıza iki yeni bağımlılık kazandırdı. Son bir yıldır tüm dünyayı etki altına alınan pandemi ile mücadele kapsamında tam da bu yaş grubundaki gençlere getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları riski daha da artırmaktadır. İnternet bağımlığı ve dijital oyun bağımlılığı.

Davranışsal bağımlılık olarak kabul edilen İnternet bağımlılığı, internet kullanımı üzerine kişinin kontrolünü kaybetmesi veya aşırı internet kullanımı olarak tanımlanabilir. Dijital oyun bağımlılığı ise aşırı ve takıntılı bir şekilde bilgisayar veya video oyunlarının oynanması ve oyuncunun da bu aşırı kullanımı kontrol edememesi olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılığın en temel iki belirtisi diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bu yeni nesil bağımlılıklarda da mevcuttur. Bu iki belirti tolerans ve yoksunluktur. Bir alkol bağımlısının zaman içerisinde kullandığı alkol miktarını giderek artırma ihtiyacı hissetmesi( tolerans) ve alkol alamadığı zamanlarda zihinsel ve bedensel (sinirlilik, gerginlik, uyku sorunları vücut ağrıları vb) belirtiler ( yoksunluk) göstermesi gibi internet veya oyun bağımlılığında da davranışın giderek artması ve internete veya oyuna erişemediği zamanlarda yoksunluk belirtilerinin oluşması söz konusudur.

Tüm bağımlılıklarda, bağımlılık ile diğer psikiyatrik hastalıklar arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Yani psikiyatrik hastalıklar bağımlılık gelişmesi için risk oluştururken, bağımlılık durumu da ek psikiyatrik hastalıkların oluşması için zemin hazırlamaktadır.
Gerek internet bağımlılığı gerekse dijital oyun bağımlılığın tedavisinde farmakoterapi ( ilaç tedavisi) ve terapilerin kombine kullanımı en iyi sonuçları vermektedir. Özellikle gençlerin söz konusu olduğu durumlarda ebeveynlerin de bu tedavi süreci içinde yar alması kaçınılmazdır. İnternetin ve dijital oyunların hayatımızda kapladığı yer giderek artarken oluşan hastalığı tedavi etmek yerine oluşmadan önce hastalığı önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar ve politikalar belirlemek ise koruyucu hekimlik açısından öncelikli hedef olmalıdır.
 


Gebze: 444 78 48 Gölcük: 444 99 41 Sakarya: 444 74 22 www.medarhastanesi.com.tr