Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı

Füsun Yılmaz Deniz

ODA İLE ÜYEYİ BİR ARADA TUTMAK

Kocaeli Mimarlar Odası olarak yapmış olduğunuz etkinlik ve projelerden bahsedebilir misiniz? Projeleriniz neyi amaçlıyor?

Yaklaşık 2 yıldır oda yönetimindeyiz. Göreve geldiğimizde oda ile üye arasında aşılması zor görünen engeller vardı. Yönetime aday olurken söylediğimiz gibi üye aidiyeti temelinde yükselen bir meslek örgütü olmaya çalışıyoruz. Bunun için farklı disiplinlerde mimarlık mesleğini icra eden her bir üyeye ulaşma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız ve planladığımız tüm çalışmalarda, üyenin mesleki gelişimini sağlamayı, yaşadığı mesleki sorunlara çözüm üretmeyi, kenti ve kentsel yaşamı etkileyen gelişmelere doğrudan veya dolaylı olarak katkı vermeyi ve tüm bu çalışmaları yürütürken kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı ana kriterlerimiz olarak belirledik. Bu minvalde serbest mimarlık yapan üyelerimizle düzenli toplantılar yapıyoruz. Aynı şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile sürekli iletişim halinde kalarak katkı veriyoruz. Şube hinterlandında yer alan Sakarya, Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri ile dirsek temasında kalarak hem üniversite hem de öğrencilere yönelik etkinlikler yapıyoruz. Yine Kocaeli’nin sanatsal faaliyetlerini artırmak adına önemli bir misyonu ve sorumluluğu üzerine aldığını düşündüğümüz, Etkinlik İzi platformu ile ortak çalışmalar yaparak kültürel anlamda da katkı sunmaya çalışıyoruz.

MİMARLIK BİR TASARLAMA ÇABASI

Mesleğinizin yeterince anlaşılabilir olduğunu ve çalışmalarınızın hak ettiği değeri kazandığını düşünüyor musunuz?

Mimarlık; insanın barınma gereksiniminden doğan ve insanlık tarihindeki ilk mesleklerden biri olarak kabul edilen bir yapı ve yaşantı tasarlama uğraşı. Çoğunlukla tasarlama çabası. Çünkü diğer mesleklere benzemeyen, yapının içinde yaşamaya başladığınızda bile tasarlama süreci devam eden bir meslek. Her mesleğin kolay ve zor tarafları olsa da, mimarlık mesleği sevmeden yapılabilir bir iş değil maalesef. Mesleğimizin belediyeler veya toplum tarafından anlaşılırlığı bambaşka bir konu ve ayrıca üzerinde durulması gereken bir durum. Bugün kentlerimizin planlamasından memnun değilsek, içinde yaşadığımız evler, çalıştığımız ve bize çatı olan yapılar bizleri tedirgin ediyorsa, mimarlığın anlaşılmasından bahsedebilir miyiz? Bu memnuniyete ulaşabilmemiz için de üniversitede nitelikli eğitimi aramalı, diplomayı değil iyi mimar olmayı hedeflemeli, tasarlanan her yapıda yaşayacağımızı varsaymalı ve özen göstermeliyiz.

DOĞRU PLANLAMA ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli’nin kentleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce kentimizdeki yapılaşma şehir mimarisi ile ne kadar örtüşüyor?

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Kocaeli, 20 yılda kaybettiği yapıların yerine yenisini koydu, kaybettiği insanların derin üzüntüsünü de her akla geldiğinde yâd ederek yaşamaya devam ediyor. 1999’da yaşadığımız depremler yapıların sağlamlığı konusunda büyük endişeler yaratarak nüfusun büyük çoğunluğunu kenti çevreleyen tepelerde yaşamaya itti. Bugün Kocaeli’ye baktığınızda tepelerde kent siluetini oluşturan yüksek katlı yapıları görürsünüz. Sağlamlık arayışı, barınma ihtiyacına hızlı yanıt verme telaşı, bugün planlamadan inşa edilen bu kenti ortaya çıkardı. Geçen yıllar içinde imar koşullarını değiştirdik, kat adetlerini değiştirdik ama plan aynı kaldı. Bu yarım müdahale, kentin bugün yaşadığı açmazın en büyük nedeni. Taraflı tarafsız herkesin hayranlıkla baktığı dünya kentlerinde, özellikle Avrupa ülkelerinde sokakların ve yapıların nasıl korunduğunu, nasıl bakıldığını ve kentleşmenin kent mimarisine zarar vermeden nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Her gittiğimizde hayran olurken, uygulamada sınıftakalıyoruz. Şehrin mimarisi, şehrin kimliği, şehrin karakteri eskiyi metruk halde bırakıp yeniyi inşa etmenin peşine düşerek iyileştirilemez. Kocaeli kenti, yeni bir süreçle tarihine saygı duyan, rantın kişi değil kamu yararına kullanıldığı, bu şehirde yaşayan insanların eliyle yenilenmek zorunda. Yıkılarak, sökülerek, taşınarak değil, yeniden değerlendirerek ve doğru planlayarak…

“GÖREVE GELMEDEN ÖNCE MESLEK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE SÜRECE ÜNİVERSİTEDEN BAŞLAYARAK SEKTÖRÜN TAMAMINA ULAŞMA GİBİ BİR HEDEFİMİZ VARDI”

ÜNİVERSİTEYLE ETKİLEŞİM HALİNDEYİZ

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğünüz projeniz var mı?

Yalnızca Kocaeli Üniversitesi değil, Sakarya ve Gebze Teknik Üniversitelerinin Mimarlık Fakülteleri ile iletişim halindeyiz. Tüm meslek alanlarında olduğu gibi mimarlık bölümü de her yıl binlerce mezun veriyor. Göreve gelmeden önce meslek kültürü oluşturma ve sürece üniversiteden başlayarak sektörün tamamına ulaşma gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda üniversite öğrencileri ile mümkün olduğunca bir araya gelerek mezuniyet sonrasında karşılaşabilecekleri zorlukları, mimarlık bilincini, meslek etiğini ve mimarlar odasını kendilerine anlatıyoruz. Ancak Kocaeli’de bir mimarlık kültürünün oluşabilmesi için Mimarlar Odası-Üniversite sürekli etkileşim halinde olmalı, birbirine destek vermeli. Bu bilincin oluşması için de çabalamaya devam ediyoruz.

SEVMEYEN BU MESLEĞİ YAPAMAZ

Mimarlık mesleğine ilgi duyan gençlerimize nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?

Mimarlık, insanlık tarihinin en önemli mesleklerinden birisi. Bir çizgiden başlayan tasarlama yolculuğu bir yapıya dönüşürken bu sürecin içinde olmak oldukça keyifli. Ancak mimarlık yalnızca güzel çizgi çizme ve estetik yapı tasarlama işi değil. Genelde resim branşında başarılı olanlar mimarlık mesleğine daha fazla ilgili duyuyor. Mimarlık bir insanın yaşantısını, o yaşantıdaki konforu tasarlama işi aslında. Ortaya çıkan yapı da bu işin ürünü ve estetik olduğu kadar fonksiyonel bir ürün. İşin mekanik bir tarafı da var bu yüzden. Bunu ihmal etmeden seçimlerini yaparlar ve mimarlık mesleğini severlerse başarılı olacaklardır. Başta da söylediğimiz gibi sevmeyenin yapabileceği bir iş değil. Emekliliği de yok demiş miydik?

İLETİŞİM:

Adres: Ankara Cad. Ömerağa Mahallesi, Nacigirginsoy Sokak, TMMOB Binası No: 15 Kat: 2

Telefon: 0 262 322 59 33  - 0 262 322 35 54  F: 0 262 324 40 53 

Mail: kocaeli@mimarlarodasi.org.tr