Demansın (bunamanın) çeşitli türleri vardır ve en yaygın olanı Alzheimer hastalığıdır. Dünyada yaklaşık 38 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 400 bin Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusun artış hızı göz önüne alındığında 2050'de dünya çapında 115 milyon Alzheimer hastası olması beklenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye ise 2050 yılında dünyada en fazla Alzheimer hastasının olacağı dört ülkeden birisidir. Alzheimer hastalığıyla mücadele, ailelere hem finansal hem de zaman olarak ağır yük getirebilir.

İşitme kaybı ve demans (bunama): bilişsel sağlık ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri İşitme kaybının tedavi edilme- mesi halinde bazı nörolojik hastalıkların ortaya çıktığı saptanmıştır. Örneğin: demans, zihinsel keskinlik, kavrama ye- teneğinde azalma, depresyon. Bu nedenle işitme kaybının tedavi edilmesi, genel sağlığınızı olumlu yönde etkilemektedir.

Demans Etkisi

Araştırmalar, işitme kaybının sosyal, psikolojik ve bilişsel per- formans üzerinde önemli etkileri olduğunu açıkça göstermektedir. Başkalarıyla etkin iletişim kurma yetisi kaybedilirse kişiler arası ilişkiler zayıflayabilir, özellikle de işitme kaybıyla birlikte demans (bunama) da varsa ilişkiler daha da olumsuz etkilenebilir.

Bu nedenle hafif düzeyde işitme kaybı olan kişiler bile derhal tedavi görmelidir. İşitme kaybı erken tedavi edilirse başarılı sonuçlar elde edilebilir.

İşitme problemleri görmezden gelinirse zamanla ilerleyebilir ve k“işide başka sağlık problemleri çıkmasına yol açabilir.

İşitme cihazları“ kişinin yaşam kalitesini arttırır.

İşitme kaybı gözle görünmeyen bir rahatsızlık olduğundan ve olumsuz etkilerinin çoğu uzun vadede ortaya çıktığından bu hastalığın tedavisine öncelik verilmediği görülebilir. İşitme kaybını erken tedavi etmenin önemi aşağıda açıklanmıştır: Daha ciddi sağlık problemlerinin önlenmesine yardımcı olur. İşitme cihazına (veya diğer türlü tedavilere) geçiş için kolaylık sağlar.

Yeni bir yaşam tarzı edinilmesini sağlar.

İşitme kaybı, kişinin çevresindekileri de etkilemek- tedir. İşitme kaybı insanı hayal kırıklığına uğratabilir. İster aile üyesi ister arkadaş, ister komşu veya başka bir yakın olun, iletişim becerilerinizi geliştirmek için tavsiyelerimiz ve çözümle- rimiz var. Daha iyi iletişim kurabilir ve yanlış anlamaların yol açtığı ilişkileri iyileştirebilirsiniz.

Ezgi İşitme Cihazları Merkezine gelerek görüşme sağlayabilirsiniz, sizi ve sevdiklerinizi bilgilendirerek kalıcı sonuçlar elde etmenizi sağlamak için hizmetinizdeyiz.