Varis nedir?

Bacaklarda   kirli   kanı   taşıyan   toplardamarlarda   genişleme   ve   kanın   yukarıya taşınmasında yardımcı olan kapakların fonksiyonel yetersizliğidir.

Varisin oluşmasında kalıtımsal geçiş var mıdır ?

Evet vardır. Anne ve babada varis hastalığı varsa, %50 -70 oranında çocuklarda da olmaktadır. Anne ve babanın  sadece birinde var  ise bu oran  %20 ile 50 arasında gerçekleşmektedir.

Varisin yaptığımız işle ya da meslekle ilgisi var mıdır?

Uzun süre oturarak çalışanlarda yada uzun süre sabit ayakta durarak çalışanlarda çok daha   sık   görünmektedir. Ofiste bilgisayar başında oturarak çalışanlar, ev hanımları, öğretmenler, hemşireler   gibi çok farklı meslek gruplarında ayakta çalışmak zorunda  olanlar örnek olarak verilebilir.

Varis kadınlarda daha mı sık görülür?

Özellikle gebelik ve doğum sayısı ile birlikte, doğum kontrol haplarının kullanılması kadınlarda daha sık görünmesine neden olmaktadır.

Cilt dışında görünenlerle iç varisin bir bağlantısı var mı ?

Cilt altında iç varisi oluşturan damarlardaki genişlemeler ve kapakçıklardaki yetmezlikler cilt dışındaki görünen damarların hem sayısını hem de genişliğini artırma yapabilmektedir.

Cilt üzerinde neden  görüntü olarak istenmeyen  damarlar oluşur ?

Toplardamarlardaki kirli kan bacaklarda aşağıdan yukarıya çıkarken zaten zorlanmaktadır. Kapakçıklardaki yetersizlikler , kirli kanın yukarıya çıkışını zorlaştırmaktadır. Bu durum hem toplardamarlardaki genişlemelere hem de kanın yukarı çıkarken tali yollara gitmesine neden olmaktadır. Bu da istenmeyen görüntülere neden olmaktadır.

Varis hastalarında sıklıkla rastlanan şikayetler nelerdir ?

Günün ilerleyen saatlerinde ayaklarda şişlik, ağırlık , yorgunluk hissi ile beraber kramp, yanma, karıncalanma, huzursuz bacak sendromu görülebilmektedir.

Her varis hastası aynı şikayetlerle mi başvurmaktadır ?

En sık belirtilen şikayet akşama doğru olan bacaklarda şişlik ve yorgunluk hissidir.

Varis hastalarında görülen kramp başka hastalıklarda da rastlanır mı ?

Krampın tek nedeni varis hastalığı değildir. Birçok nedeni olmakla birlikte en sık altında yatan neden elektrolit bozukluklarıdır. Özellikle; magnezyum eksikliği kramp oluşmasına neden olan en sık etkendir. Kas hastalıkları da bir diğer nedendir.

Huzursuz bacak senromunun da tek nedeni varis midir ?

Varis hastalarında, bacakların birbirine değmemesi, sık sık germe ve hareket ettirme isteği görülebilmektedir. Ancak tek nedeni varis değildir. Altında nörolojik hastalıklar da yatabilmektedir.

Bacaklarda yanma, karıncalanma şikayeti de yalnızca varis hastalığında mı olmaktadır ?

Varis   hastalığında   bu   belirtilere   rastlanmakla   birlikte bel fıtığı, bel düzleşmesi, romatizmal ve nörolojik hastalıklar ile birlikte şeker hastalığında da sıklıkla rastlanmaktadır.

Varis hastalığının tedavisi mümkün müdür ?

Mümkündür. Varis hastalığı için özel üretilmiş çoraplar ve ilaçlar hem şikayetlerin azaltılmasında hem de varis hastalığının ilerlemesinde kullanılmaktadır. Cerrahi yöntemlerde ilerlemiş varis hastalarında diğer bir seçenektir.