Bu yazımızda “Duyuyorum ama anlamıyorum” şeklinde toplumda çok fazla duyduğumuz durumdan bahsedelim. İşitme kaybınız zaman içerisinde nasıl ilerliyorsa tedavi sürecimizde işitme cihazlarına alışırken kendinize zaman tanımalısınız, çünkü beynimiz zamanla duymadığı sesleri unutur. İşitme cihazı uygulamasında amacımız öncelikle iki kulakta var olan işitme kaybını dengelemek ve doğru seviyeye gelene kadar kişiyi o sese alıştırmak. Önemli olan işitme cihazlarınızı gerektiği şekilde kullanmaya başladıktan sonra var olan algı seviyesini korumak. İlerleyen süreçte ise düzenli takip ile algı seviyesini yükseltecek çalışmalar yapmak, bunun sonucunda her geçen gün işitme cihazlarının size daha iyi geleceğine şahit olacaksınız.

“İşitme kaybı dünyada yaygın bir durum olmasına rağmen, cihaz kullanarak fayda görebilecek birçok kişi ön yargılarından ve toplumda doğru bilinen yanlışlardan dolayı kullanmamayı tercih etmektedir. Amacımız doğru cihaz uygulamasının kişinin yaşam kalitesine getireceği artışı kişiye göstermektir “

İşitme kayıplarında ilk adım nedir?

Odyolojik tedavilerde ilk adım, yapılan işitme testlerinin değerlendirilip işitme kaybına uygun olan cihazının seçimi ve doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Doğru uygulanan tedavi kişinin yaşam kalitesini arttırır.

İşitme cihazını kullanımının işitmenin yanında bireylere etkisi nedir?

İşitme cihazı uygulamaları, işitme kayıplı bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak amacı ile tedavi amaçlı önerilir. İşitme kaybı olan kişilerin bu cihazları kullanması sosyal hayatı olumlu yönde etkilemektedir. Fayda görebilme ihtimalinin yüksek olmasına rağmen, ön yargıları ve toplumda doğru bilinen yanlışlar sebebi ile işitme cihazı kullanmayan birçok kişi bulunmaktadır. İşitme cihazı hakkında yapılan çalışmalar işitme kaybı olan bireylerin, işitme cihazı uygulamasından faydalandığında işitme cihazı kullanmayan kişilere göre daha az depresyon eğilimi gösterdiklerini, yaşam kalitelerinde artış gözlendiği görülmektedir...

“Birçok sebep işitme cihazı kullanan bireylerin memnun olma durumunu ve pozitif fayda algısını etkilemektedir. İşitme cihazı kullanıcıları için uzmanlar tarafından uygulanan doğru işitme cihazı tipi, fitting, ince ayarlar, doğru bir danışmanlık hizmeti ve adaptasyon süreci memnuniyet durumlarını etkilemektedir.”

İşitme kaybı günlük yaşantıda ne gibi sorunlara yer açar?

İşitme zihinsel bir süreç olduğundan, tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen işitme kaybı beyniniz için olumsuz sonuçlara yol açabilir. Beyninizin beklendiği gibi çalışması için, tam bir ses perspektifine ihtiyacı vardır. Beyninizin sese erişiminin sınırlı olması durumunda  işitme kaybının yetersiz tedavisi gibi durumlarda  hayatınızda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Sosyal izolasyon ve depresyon

Tedavi edilmemiş işitme kaybı olan insanlar, karmaşık ses ortamlarıyla başa çıkamadıkları için,
sosyal ortamlardan uzaklaşma aşamasına gelebilirler. Bu da yalnızlık, sosyal izolasyon ve depresyon riskini artırır.

Denge kaybı ve düşmeye ilişkin yaralanmalar

Tedavi edilmeyen işitme kaybı, insanların dengesini etkileyerek, düşmeye ilişkin yaralanma riskini üç kat artırabilir.

Bilişsel zayıflamada hızlanma

Artan zihinsel yük, uyarılma eksikliği ve yeniden düzenlenen beyin işlevi bilişsel zayıflamada hızlanmayla ilişkili olup, bu durum hatırlama, öğrenme, konsantrasyon ve karar verme becerinizi etkiler.

Demans ve Alzheimer hastalığı

Demans riski ileri-çok ileri derece işitme kayıplarında beş kat, orta dereceli işitme kayıplarında üç kat, hafif işitme kayıplarında iki kat artar.