İşitme kayıplarında ilk adım nedir?

Odyolojik tedavilerde ilk adım, yapılan işitme testlerinin değerlendirilip işitme kaybına uygun olan cihazının seçimi ve doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Doğru uygulanan tedavi kişinin yaşam kalitesini arttırır.

İşitme cihazını kullanımının işitmenin yanında bireylere etkisi nedir?

İşitme cihazı uygulamaları, işitme kayıplı bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak amacı ile tedavi amaçlı önerilir. İşitme kaybı olan kişilerin bu cihazları kullanması sosyal hayatı olumlu yönde etkilemektedir. Fayda görebilme ihtimalinin yüksek olmasına rağmen, ön yargıları ve toplumda doğru bilinen yanlışlar sebebi ile işitme cihazı kullanmayan birçok kişi bulunmaktadır. İşitme cihazı hakkında yapılan çalışmalar işitme kaybı olan bireylerin, işitme cihazı uygulamasından faydalandığında işitme cihazı kullanmayan kişilere göre daha az depresyon eğilimi gösterdiklerini, yaşam kalitelerinde artış gözlendiği görülmektedir...

İşitme cihazları hangi koşullarda kullanılır?

İşitme kaybı zaman içerisinde sinsi ilerleyen bir yapıya sahiptir. Bu sebeple işitme kaybını tespit eder etmez işitme cihazı uygulaması oldukça önemli bir yere sahiptir.

İşitme kaybının sinsice ilerlemesi ifadesi ile bahsettiğimiz durum işitme kaybının zaman içerisinde azalırken kişideki algı seviyesinde de azalma durumu gerçekleştirmesidir. İşitme cihazı uygulamasında ilk adım bu algı seviyesinin daha fazla düşmesini engellemektir. Bu yüzden algı seviyesi yetersiz bir seviyeye düşmeden işitme cihazını bir an önce kullanmak doğru bir davranış olacaktır.

“İşitme kaybını tespit eder etmez işitme cihazı uygulaması oldukça önemli bir yere sahiptir.”

İşitme cihazı kulağı tembelleştirir mi?

  Bu soru toplumda nasıl yayıldığını bilmediğimiz bir söylentiden ibarettir. İşitme cihazını kişi ne kadar erken kullanırsa kötüleşen durumu o kadar kurtarabiliyoruz. İşitme kaybının ayırtma problemlerine, gürültüde ayırt etme problemlerine ve yön bulma problemlerine yol açtığını bu durumlar ile zihni zamanla yaşlandırdığından bahsedebiliriz. İşitme cihazı kullanımında ne kadar erken müdahale edebilirsek eksilmesini önleyebildiğimiz bu durumlar bize kazançtır. Daha sonra geri dönülmez hasarlar oluştuğunda en iyi cihazları alsanız dahi geri kazanamayacağınız durumlar söz konusu oluyor. Yani işitme cihazları kulağı tembelleştirmez tam aksine hayat kurtarır, yaşam kalitenizi arttırır.