Fonksiyonel Tıp

Başka bir tıp branşı ve uygulaması değil, tıbbın kendisidir.

Fonksiyonel tıp yaklaşımında amaç -alışılagelmiş tıp yaklaşımından farklı olarak- kişinin hastalığına tanı koyayak ilaçlarla tedavi etmeye çalışmak değil, bu hastalık ya da sikayeti oluşturan hazırlayıcı mekanizma ve sebepleri tespit ederek hastalık kaynağını tedavi etmektir.

MEZOTERAPİ

Mezoterapi günümüzde sıklıkla tercih edilen ve son yıllarda gittikçe daha popüler hale gelen bir tedavi yöntemidir. Mezoterapi en genel tanımıyla, sorun tespit edilen bölgedeki derinin orta katına mikro iğneler aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonudur. Mezoterapide uygulanan enjeksiyonların hedefi ise çeşitli amaçlar doğrultusunda mezodermi uyarmaktır. Mezoterapide kullanılan bu maddeler hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak belirlenir. Bir başka deyişle, mezoterapi uygulaması hastaya özeldir. Hasta merkezlidir ve bütüncül bir bakış açısını ilke edinir. Mezoterapi 0,4-1,3 cm uzunluğunda iğnelerle yapılmaktadır. İğneler tek tek ya da gruplar halinde cilt, kas, yağ dokusu ve eklem içerisine enjekte edilmekte ve işlemden önce topikal anestezik maddeler kullanılmaktadır.

 

Mezoterapi hangi durumlarda uygulanır?

Mezoterapi birçok farklı durumda uygulanabilir. Mezoterapinin en sık uygulandığı durumlar şu şekilde sıralanabilir;

• Cilt yaşlanması ve sarkması

• Leke tedavisi, güneş lekeleri

• Deri çatlakları

• Selülit

• Kilo kaybı

• Saç dökülmesi, saç tedavisi, kellik

• Gözaltı morlukları ve gözaltı torbaları

• Alerjiler

• Spor yaralanmaları

• Vitiligo (derideki pigment yetersizliği)

• Akut ve kronik ağrılar

• Fibromiyalji (geceleri yeterince uyku almasına rağmen sabah kalktığında insana kendini hiç uyumamış gibi hissettiren yumuşak doku romatizması).

Hangi durumlarda mezoterapi uygulanmaz veya uygulanması sakıncalıdır?

Mezoterapinin aşağıda verilen durumlarda uygulanmaması önerilir. Bu durumlar:

• Gebelerde

• Süt veren annelerde

• İnme (felç) geçmişi olanlarda

• İnsülin bağımlı diabetes mellitus (şeker hastalığı) olanlarda

• Kanser hastalarında

• Kan pıhtılaşma sorunu yaşayanlarda

• Kullanılacak ilaçlardan herhangi birisine karşı alerjik reaksiyon geçirme riski olanlarda

• Ürtiker hastalarında

• Birden fazla ilaç tedavisi gerektiren kalp hastalığı bulunan insanlarda mezoterapi uygulanmaz.

Mezoterapinin Kısa Tarihçesi

Yapılan araştırmalar mezoterapinin kökenlerinin M.Ö 2000’lerde Çin’e kadar dayandığını göstermektedir. Öyle ki bazı incelemeciler bunun daha da eskiye M.Ö 6 3000’lere kadar dayandığından söz etmektedir. Fakat modern mezoterapi çağı Michael Pistor’un 1950’li yıllarda astımlı bir hastaya intravenöz enjeksiyonla procain vermesiyle başlar. Pistor’un bu eylemi mezoterapi pratiğinin başlangıcını temsil etmektedir. Mezoterapi kelime olarak Antik Yunanca’dan türemiş bir terimdir. Meso terimi, orta anlamındadır ve therapeia terimi de tedavi anlamını taşır.