TEKNİK ANALİZ 

Teknik analizci, hisse senedi fiyatının geçmişte izlediği yollara ve şekillere bakarak ve bunları belirli analiz kurallarına göre yorumlayarak geleceği tahmin etmeye çalışır. Ayrıca geliştirilmiş ve istatistiksel bilimsel temeli olan formüllerle hisse senedinin nerede alınıp nerede satılacağına dair kararlar vermeye çalışır. Teknik analiz üç temel varsayım üzerine hareket eder. Eğer bu varsayımları doğru bulmuyor veya kabul etmiyorsanız, teknik analizi bir araç olarak kullanmamanız gerekir. 

Nedir bu üç temel varsayım ? 

  1. Fiyat hareketleri piyasayı etkileyebilecek tüm faktörleri dikkate alır

Fiyat değişimlerini etkileyebilecek tüm faktörler (ekonomik, siyasi, psikolojik) daha önceden dikkate alınmış ve fiyat grafiklerine yansımıştır. Yani, fiyat piyasayı etkileyebilecek tüm faktörleri yansıtan en temel göstergedir.

  1. Fiyatlar her zaman belli bir yönde değişir

Teknik analiz yöntemlerinin uygulanmasında büyük önem taşıyan bir tezdir. Teknik analizin temel amacı, işlemlerde kar elde etme amacıyla gelecekteki fiyat değişimlerinin (piyasa eğilimi veya trend) yönünü önceden tahmin edebilmektedir. Artış eğilimi olduğunda fiyat değişimindeki bir sonraki zirve ve dip noktaları bir öncekine göre daha yüksekte gerçekleşir. Düşüş eğiliminde ise bir sonraki dip ve zirve noktası bir öncekine göre daha aşağıda gerçekleşir.

  1. Geçmiş kendini yeniler

Sermaye piyasasında oluşan hareketlerin ve teknik analizin insan psikolojisiyle yakın ilişkisi vardır. Neredeyse bir yüzyıldan bu yana incelenen fiyat grafikleri, grafikler üzerinde belli formasyonların ortaya çıktığını göstermektedir. Oluşan bu formasyonlar, piyasanın “ayı” ya da “boğa” psikolojisini ortaya koyar. Geçmişte iyi sonuçlar veren bu formasyonların gelecekte de iyi sonuçlar vereceği kabul edilir. Çünkü bu formasyonlar aslında, hiç değişmeme eğiliminde olan insan psikolojisinden kaynaklanır.

Teknik analizler üzerinden oluşturulan tahminlere dayanılarak işleme başlama zamanı ve yapılacak işlem hacmi konusunda kararlar alınır. Fiyat değişimi tahminleri, piyasa yatırımcılarının işlem öncesi sağlam karar almalarına yardımcı olur. 

Bu yazıda teknik analizin yöntemleri, araçları veya indikatörlerine değinmem imkânsız. Bu konularda binlerce sayfa yazı, makale kitap var. İlgililer teknik analizle ilgili bu yayınları temin ederek okuyabilirler. Ancak unutulmaması gereken sudur. Teknik analiz aslında bir grafik okuma sanatıdır. Teknik analiz çalışırken her zaman şu söz aklınızda olsun. 

Bakmak ile görmek aynı şey değildir. 

İste teknik analizde de grafiğe bakmak ile grafikteki trendleri, formasyonları görmek bir bilgi, birikim, tecrübe gerektirir. Teknik analiz uzun yıllar çaba gerektiren ve pratik yaptıkça daha da olgunlaşan bir grafik analiz yöntemidir diyebiliriz. 

TEMEL ANALİZ 

Temel analiz nedir sorusuna birçok tanım verilebilir ama sanıyorum hepsinin ortak noktası genel ekonomi, şirketin içinde bulunduğu sektör ve şirkete ait temel kabul edilen verilerden - rasyolardan hareketle hisse senedinin değerini belirlemeye çalışan analizdir.

Tabi burada temel analizi uzun uzadıya anlatmak mümkün değil, ancak önemli gördüğüm bazı konularına değinmem gerekir. Temel analiz yapabilmek için iyi bir muhasebe ve finans bilgisi gerekir. İyi bir temel analiz yapabilmek için veya yorumlayabilmek için,

  1. Muhasebe,
  2. Finans,
  3. Mali Tablo (Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akis Tablosu)
  4. Muhasebe ve Finans arasındaki ilişkiyi,
  5. Finansal rasyolari,
  6. Sermaye piyasalarının yapısını

bilmeniz gerekir. Bir şirketin büyüme tahmini nasıl yapılır, satışları ile alacakları arasındaki ilişki nedir, borçları ne seyir izlemiştir, mali borçları hangi düzeydedir, kar marjları ne yönde oluşmuştur, vs. gibi bu ve bunun gibi pek çok analizi yapabiliyor olmanız gerekir. 

İyi bir hisse senedi analizcisi, teknik ve temel analize beraber bakabilen kişidir. Bunları beraber yorumlayabilen kişidir. Bunun bir tecrübe gerektirdiğini ve tecrübeyle birlikte ciddi bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekir. 

SONUÇ

Her ne kadar yukarıda saydığım hisse senedi ve/veya şirket analiz yöntemlerini biliyor olsanız bile asla unutmamanız gereken şeylerden biri de piyasanın “kendi dinamiklerinin” olduğudur. Piyasa bazen tepki vermez, bazen de çok şiddetli tepkiler verebilir. Sermaye piyasalarında bu bilgiler size yol göstericidir. Ama kontrol edilemeyen çok daha başka siyasi ve ekonomik değişkenlerin olduğunu da unutmayın. Piyasayı iyi koklamak, ekonomiyi iyi anlamak, grafik okumayı becerebilmek ve iyi bir öngörü sahibi olmak önemlidir. 

Son söz olarak da şunu belirtmekte fayda var.  Bilmediğiniz, tanımadığınız ve tam bilgi sahibi olmadan çevrenizden duyduğunuz ve getiri cazibesi olduğunu düşündüğünü yatırım araçlarına girmeyin.

Önümüzdeki hafta yazı dizimizin son ve 5. Bölümü olan “Borsaya yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar ve altın tavsiyeler” nelerdir konusuna değinerek yazı dizimi sonlandıracağım.

Tüm değerli okuyuculara sağlıklı ve güzel günler diliyorum.