YAZAR: ÖNDER KAHRAMAN

YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan sigortalı, eşi ve çocuklarını MAPFRE Sigorta çatısı altında tam olarak güvence altına alıyoruz. Özel sağlık kurumlarında SGK kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek ve yüksek maliyetli sağlık harcamalarına destek olmak amacıyla sunduğumuz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na ekonomik prim ve uygun ödeme koşulları ile hemen sahip olabilirsiniz.
Fark Yok Sağlık Sigortası ürününe özel olarak oluşturduğumuz anlaşmalı sağlık kurumlarında, Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerin sunduğu nitelikli sağlık hizmetlerinden (gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde) teminat kapsamı dâhilinde yararlanabileceksiniz. 
Detaylı bilgi ve destek için 0262 323 40 80  numaralı telefondan bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

TEMİNATLAR

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI: Sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanır.
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI: Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji,  modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır. Her sigortalının ayaktan tedavi paketi için yıllık 10 kez kullanım hakkı vardır. Muayene ve takibinde talep edilebilecek tahlil ve tetkikler 1 işlem sayılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR
Fark Yok Sağlık Sigortası poliçesinin yürürlükte olması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olması gerekmektedir.
Yatarak tedavi teminatı tek başına alınabildiği gibi ayakta tedavi teminatlarıyla birlikte alınabilir.
Yatarak tedavi teminatlarını özel sağlık sigortası teminatlarıyla, yatarak tedavi teminatlarını ise tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlarını alarak mix poliçe yapabiliyoruz.
25 ve üzeri çalışanı olan şirketlere grup sağlık tarifesiyle uygun maliyetler oluşturup, yangın branşında trete istisnası olan İşveren Mali Sorumluluk teminatında yardımcı olabiliyoruz. 
Çocuklarınıza tek başına Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapabiliyoruz.
Özel sağlık sigortalarından farklı olarak psikiyatri, estetik cerrahi ve diyetisyen gibi tedaviler SGK kapsamında değerlendirilmektedir.
Poliçede belirtilen teminatlar, yalnızca poliçede ismi yer alan kişiler için geçerli olacaktır.
Poliçe kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.
SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes için poliçe yapılabilmektedir.
Hastaneye başvurduğunuzda, Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL devlet katkısı dışında bir ödeme alınmamaktadır.
Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.
Emekli olduğunuzda sigorta poliçenizi devam ettirebilirsiniz.
Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.
Sigortalının kesintisiz MAPFRE Sigorta A.Ş.'de, 3 yıl boyunca Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile sigortaya devam etmesi, 55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olması ve son üç yıl H/P oranı ortalamasının yüzde 80’nin altında olması şartıyla yapılacak risk analizi değerlendirmesi sonucunda belirlenecek şartlar dâhilinde “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verilir.