Hepimiz bir ev sahibi olmak ve kendi evimizde hayatımızı sevdiklerimizle veya yalnız yaşamayı hayal ederiz. Birikimlerimizi yatıracağımız evin projesi, yaşı, mevcut durumu, lokasyonu gibi özellikler hayati öneme sahip konuların başında yer alır. Bu özellikler içinde yer alan projelendirme, proje çizme işlemleri bir ev inşa edilmeden önce yapılması gereken işlemlerdir.

Proje; bir evin imalat haritası, evin inşa edilmiş halinin kâğıt üzerine olan çizimleridir… Günümüz inşaat mevzuatları gereği projesi olmayan ve projesi ilgili belediyesinde onaylanmamış olan yapılara inşaat izni verilmemektedir. Mimari proje çizimi için kullanışlı, sağlam yapılar tasarlayan, dış görünümü estetik özelliklere sahip tasarımları hayata geçiren bir mimar ya da iç mimardan yardım almak birikimlerinizin doğru kanallarda kullanılmasını sağlayacaktır. Mimarlar; mesleki disiplin olarak inşaat çizimleri yapan, yapı projeleri oluşturan, tasarımlar yaparak mimari kültürümüzün oluşmasına katkı sağlayan kişilerdir. Bir mimar bir evi tasarlarken yaşam koşullarına, ekonomik, teknik ve kültürel özelliklere, geçmişte yaşamış kültürlere, kültürler arası oluşan etkileşimlere göre tasarım yaparlar. Mimari proje çizimi için uygulanması gereken belirli aşamalar vardır. Yapının veya evin uygulanmaya başlanacağı  arazinin özellikleri, coğrafi yapının ve iklimin etkileri, yapım tekniklerin uygulanabilirliği, arazide yer alan elektrik, kanalizasyon şebekelerinin mevcut durumları, arazinin imar durumu, yasal çerçevede yapılabilecek inşaat alanı gibi özelliklere göz önünde bulundurulmalı ve inşaat çizimleri bu veriler ışığında hayata geçirilmelidir.

Mimari çizim yapılırken çizim işlemleri aşama aşama yapılmalıdır. Mimari proje çizim aşamaları uygulanmadığında çizilen mimari proje sağlıklı olmayacaktır. Mimari proje çizim aşamaları şu şekildedir:

* Öncelikle tasarım ve hayal gücü çok yüksek olan mimarlar ile çalışmanız gerekmektedir. İşbirliğinde bulunduğunuz mimar ya da iç mimar tercihiniz hayal ettiğinizin ötesinde bir eve sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu aşamada mimar ya da iç mimarın belirleyeceği konsept en önemli unsur olacaktır.
* İşbirliği yapılan mimar ile birlikte evin veya yapının inşa edileceği arazinin topoğrafik yapısı incelenir. Topoğrafik yapı mimari projesi çizilecek evin zemin kot farkını belirleyecek, temel yüksekliğini tespit etmenize yardımcı olacaktır.
* Arazi üzerinde yer alan diğer evlerin sayısı, kanalizasyon şebekesi ve elektrik alt yapısı incelenerek evin elektrik yükü ve kanalizasyon şebekesine katacağı yük hesaplanarak mevcut kanalizasyonun yeterli olup olmadığı hesaplanmalıdır.
* Bu hesaplar yapıldıktan sonra mimarın becerileri ışığında çizim programları yardımı ile müstakil ev projesinin önce vaziyet planları çizilir. Vaziyet planları bir evin kabaca arazi üzerine oturtulmuş halidir. Vaziyet planı sonrasında müstakil ev projesinin kat planları ve çatı planları çizilir. Vaziyet planı, kat ve çatı planları çizildikten sonra kesitler çizilerek evin cephe kesitleri çizilmeye başlanır.
* Kat planları, vaziyet planları, çatı planları, kesitler çizildikten sonra mimar tarafından bir avan proje hazırlanır. Bu mimari proje evi yaptırmak isteyen ev sahiplerine gösterilir ve  mimari projeler ev sahibine anlatılır. Ev sahibi ve mimar müşterek kararlar alındıktan sonra uygulama planları, detay projeleri çizilir ve kesin proje hazırlanarak ev sahibine teslim edilir. 

Tüm bu uygulamalar yapılırken mimar bütün yasal mevzuatlara hâkim olmak zorundadır. Tasarlayacağı her plan ve her kesit projesi yasal mevzuat çerçevesinde olmak olmalıdır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ilgili müstakil ev projesi veya inşaat projesi ilgili belediyenin imar ve çevre müdürlüklerine götürülerek onaya sunulur. Onay alan mimari proje artık uygulanmaya hazırdır.

 İnşa ettireceğiniz evin hayal ettiğiniz kadar güzel olması, estetik özellikleri ile büyüleyici bir dış cepheye sahip olması, her şeyden önemlisi yaşantınızın daha pratik ve daha kolay bir yaşantı olmasını sağlaması için mutlaka işinin ehli bir mimar veya iç mimar ile çalışmalısınız. Doğru tercihler ile şehrin içinde sizinle birlikte yaşayan ve geleceğe kültürel bir iz bırakacak eviniz olacaktır. Günümüzde inşa edilen modern yapılar gibi modern mimariye sahip bir eve sahip olmak için iç mimari tasarım ve müstakil ev mimari proje çizimi konusunda işinin ehli olan mimar ya da iç mimarlardan yardım almalısınız.

Müstakil ev mimari proje çizimin bir aşaması olan dış cephe kesitlerinin çizimleri için evin bulunduğu coğrafya, çevre de yer alan evlerin mimari özellikleri ve mimar ya da iç mimarın hayal gücü birlikte sentezlenmelidir.  Modern bir aile evi çizimi yapılırken evin dış cephesinin estetiği de en üst seviye de olacak şekilde olmalıdır. Bu örnek uygulamada olduğu gibi modern bir dış cephe için farklı malzemeler tercih edilebilir.

 

 

******

www.gulcinkaraaslan.com

0532 136 71 74

instagram: gulcinkaraaslanofficial