Cebir Okulları 1993 yılında İzmit’te kurulmuş olup, 2008 yılında İstanbul, 2017'de Bursa kampüslerini açarak eğitim öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdüren köklü bir kurumdur.

“Cebir Bilimin Temelidir.”  inanç ve anlayışı içerisinde ilim ve bilime ışık tutma ve bu kavramların ışığında aydınlık yarınlara yol almayı hedeflemektedir.

Cebir Okulları’nın Temel Amacı:Dünyanın her yerinde başarılı olacak erdemli nesiller yetiştirmek için uğraş vermektir. Bu uğraş çerçevesinde eğitimde yeni yaklaşımlar ortaya koyarak, öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri; mutlu, başarılı, sağlıklı bir birey olarak inançlarına uygun, hayata ve geleceğe hazırlanabildikleri örnek eğitim ve öğretim ortamları sunar.

Öğrencilerin kabiliyetlerini ve yapabilirliklerini keşfeden ve geliştiren, çağa uygun bilgi ve becerilerle donatan, başarılı, mutlu ve erdemli çocukluğu hedefleyen; aile işbirliği odaklı, çocuk merkezli, kaliteli eğitim ve öğretim sunmaktadır. Kendilerine emanet edilen öğrencileri, her yönüyle donanımlı, bilgili, duyarlı, öz disiplini, güncel bilgilere sahip, el becerileri gelişmiş, hayata ve geleceğe hazır, sağlıklı, olgun bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlayan bir okuldur.

Verdikleri eğitimde, çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedefindedirler. Kaliteli bir okul, eğitimde akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere ve kişilik gelişimine de yer vermelidir.

Cebir Okulları olarak, kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama / görevi tamamlama, takım çalışmasına uyum sağlama, dürüst olma, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerleri ve çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri kazandırmayı amaçlıyorlar. 

Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan;

 

 • Yardımlaşma
 • Dürüstlük                          
 • Sorumluluk
 • Sevgi
 • Hoşgörü
 • Saygı
 • Barış
 • Özgüven

 

gibi kazanımları öğrencilere kazandırmayı amaçlayan" Marmara’nın En Değerli Okulu"dur. 

Çalışanlarının temel ilkesi "SEVGİ"dir. Başarıya giden yolun önce sevgiden geçtiğini çok iyi bilirler.
Saygılı,
Ekip ruhuna sahip,
Vefalı,
Girişimci,
İletişimi güçlü bireylerden oluşan profesyonel bir ekipleri vardır.

 

Okulöncesi ve ilkokulda Multibem erken çocukluk eğitim programı ile desteklenen eğitimimizde, öğrencileri hayatın somut gerçekleriyle buluşturuyor ve öğrenmeyi kalıcı hale getiriyoruz.

Yine okulöncesinden liseye kadar tüm kademelerde seviyelerine uygun olarak yabancı dili özümseyen, edinen ve kullanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

LGS ve YKS sınavlarına gerek hafta içi gerekse hafta sonu ve kamp dönemleriyle tüm öğrencilerimizi en üst düzeyde başarıya ulaştırmak için planlı ve programlı olarak çalışmalar sürdürmekteyiz.

Okul öncesinden liseye kadar devam eden değerler eğitimi ve Kur’an-ı Kerim eğitimleriyle bilginin yanında ahlaklı nesiller yetiştirmeyi de hedefliyoruz.

Cebir Okulları; yaptıkları çalışmaları, eğitimdeki verimlilikleri, hizmetteki kalitesi, ailelere verdikleri güven ve kurumda oluşturdukları sevgi ortamıyla bulundukları bölgelerde güvenilir okul olmaya devam ediyor.

 

 

KAMPÜSLERİMİZ VE OKULLARIMIZ

 

 • KURTKÖY KAMPÜSÜ
 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Anadolu Lisesi
 • Fen ve teknoloji Lisesi

 

 • İZMİT KAMPÜSÜ
 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Anadolu Lisesi
 • BURSA KAMPÜSÜ
 • İlkokul
 • Ortaokul