Uzm. Ody Ezgi Yılmaztürk

İŞİTME SAĞLIĞI FARKINDALIĞI

Ses, insanların doğada maruz kaldığı bir durumdur. Ses sadece fiziksel bir parametre değil, aynı zamanda kişinin zihinsel ve bilişsel performansını etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle son yıllarda birçok araştırmacı ve bilim insanı sesin bu yönünü keşfetmek için çalışmaktadır.

İşitme cihazı kullanımının bireyler üzerindeki etkisi nedir?

İşitme cihazı kişiler üzerinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal etkilere sahiptir. İşitme kaybı dünyada yaygın bir durum olmasına rağmen, işitme cihazı kullanarak fayda görebilecek birçok kişi işitme cihazları hakkında duydukları doğru bilinen yanlışlardan ve ön yargılarından dolayı işitme cihazı kullanmamayı tercih etmektedir.

İşitme cihazları hakkında toplumda yer alan yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için doğumsal işitme kaybı veya ilerleyici türde işitme kayıpları, işitme cihazları ile desteklenmelidir.

İşitme cihazı kullanımı ile işitme kaybının tamamen düzelmesi, seslerin normal işiten kulaklarda olduğu gibi duyulması günümüz teknolojisinde mümkün değildir. İşitme kaybından dolayı zamanla unutulan sesler önce işitme cihazı ile rahat bir şekilde duyulup yeniden hatırladıktan sonra algı seviyesi yükselir ve “duyuyorum ama anlamıyorum” şeklinde sıkça ifade edilen algılama problemleri bu şekilde düzelmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2021) verilerine göre 2050 yılına geldiğimizde ortalama 2,5 milyar insanın işitme kayıplı olabileceği öngörülmektedir.

İşitme cihazları işitme kayıplı kişilerin daha sağlıklı iletişim kurabilmesi, söylenenleri tekrarlatmadan konuşmalara dahil olabilmesi, televizyonun sesini yükseltmeden dinleyebilmesi, trafik gibi işitmenin çok daha önemli olduğu noktalarda işitsel uyaranlara karşı algılarının açık olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda işitme kaybının getirilerinden olan anksiyete, depresyon, demans gibi rahatsızlıkların da işitme cihazı kullanımı ile geciktirilebileceği bilinmektedir. Artan farkındalık ile cihaz kullanım oranları ve işitme cihazından sağlanan fayda artacaktır.

İşitme kayıplı bireyler için işitme cihazı kullanma süreci nasıl başlar?

İşitme kayıplı olup ve işitme cihazı kullanma ihtiyacı hisseden bireylerin öncelikle KBB hekimleri ve Odyologlar tarafından işitme ve anlama seviyesinin belirlenmesi amacıyla gerekli testlerin uygulanıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

Üniversite veya devlet hastanelerinden alınan raporlar ile SGK işitme kayıplı bireyler için ödeme sağlar.