Teknolojinin yaygın kullanımı hayatın her alanında olduğu gibi çocuk ebeveyn ilişkilerinin de boyutunu değiştirdi ve bu durum çocuk ve ebeveyn ilişkilerinde bazı sorunları da beraberinde getirdi. Çocuklar doğduklarında teknolojik aletlerin varlığından haberdar olmazlar. Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim azlığı,  çocuğa yeterli zaman ayırmama, gün içinde çocuğu teknolojik aletlerle oyalama çabası, yemek yemesi için çocuğu uzun süre ekrana maruz bırakma, ebeveynlerin teknolojik aletlere olan bağımlılığı, çocuğun arkadaş ortamındakilerin teknolojiye yakınlığı, ebeveynlerin sınır koymamaları çocuğu teknolojik hale yakınlaştırır ve bu tanışmayı erken bir zamana alır.

Ebeveynler bu duruma önlem almak için neler yapmalı?

“Öncelikle çocuklarda teknolojik alet kullanımında önemli olan kontrol değil, iç denetim geliştirmektir.”

Çocuğa bu süreçte örnek olmak oldukça önemlidir. Ebeveynlerin çocuğun yanında teknolojik aletleri mümkün olduğunca kullanmaması, evde televizyon izleme sürelerini çocuğa göre ayarlamaları gerekmektedir. 

3 yaş sonrasında çocukların tek seferde 20 dakikadan daha uzun süre teknolojik aletlere maruz kalmamasına ve toplamında 1 saati geçmemesine dikkat etmek gerekir. Bu konuda göstereceğiniz her esneklik, yeni bir kriz ile karşılamanıza zemin hazırlar.

Çocuğun izleyeceği içeriği her zaman ebeveynin seçmesi, izlerken yalnız bırakmaması ve çocuk izlemeden önce ebeveynin kendi başına izleyip içeriğe onay vermesi gerekmektedir.

Ve en önemlisi çocukla kaliteli zaman geçirmektir.

Her çocuğun ebeveyninin ilgisine ve onlarla kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacı vardır. Ailesi ile kaliteli zaman geçirebilen çocuk teknolojik aletlere çokta ihtiyaç duymaz ve daha geç tanışır.

Teknolojik alet, siz ve çocuğunuz arasında bir duvar olmasın…

Sevgiyle…