Kocaeli'nin önemli eğitim kurumlarından Cebir Okulları'ndayız. Bu röportajımızda, okulun eğitim sistemi, fiziksel özellikleri, eğitmenleri ve eğitim alanına dair birçok farklı konuya dair konuştuk...


1. Öncelikle kendinizi ve Cebir Okulları’nı tanıtır mısınız?
Merhaba, ben Özel Cebir Okulları İzmit Kampüs Müdürü, Veysel Öztekin. 1982 Van doğumluyum. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği mezunuyum. 2006’da eğitimci olarak başladığım çalışma hayatına 2012 yılından beri Cebir Okulları’nda devam ediyorum.
Cebir Okulları’nın vizyonu; eğitimde yeni yaklaşımlar ortaya koyarak, öğrencilerimizin ve ailelerinin kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri mutlu, başarılı, sağlıklı bir birey olarak inançlarına uygun hayata ve geleceğe hazırlanabildikleri örnek eğitim ve öğretim ortamları sunmaktır.
Cebir Okulları’nın misyonu; Dünya’nın her yerinde başarılı olacak erdemli nesiller yetiştirmek için uğraş vermektir.Kendisine emanet edilen öğrencileri, her yönüyle donanımlı, bilgili, duyarlı, öz disiplini, güncel ve el becerileri gelişmiş, hayata ve geleceğe hazır sağlıklı, olgun bireyler olarak topluma kazandırmaktır.Öğrenmenin ömür boyu devam ettiğine inanıyoruz. Öğretmenlerimiz sadece eğitmekle ve öğretmekle değil, sürekli öğrenmekle ve kendilerini geliştirmekle de meşgul olurlar.Öğrencilerimizi hayata ve  geleceğe hazırladığımızı düşünüyoruz. Bu sebeple geleceğin dünyasına uygun, güncel ve el becerileri kazandırmaya çalışırız. 
Geçmişten güç alırız ama geçmişe takılıp kalmayız.Disiplini başarı için gerekli görüyoruz. Disiplin anlayışımız; yasaklama ve cezalandırma değil, düzen, tertip, usul ve esaslara dayanan bir hayat tarzına karşılık gelir. Uyulması gereken bir kural olacaksa bunu herkes kabullenerek uymalıdır.Hayatın dengelerden ibaret olduğunu bildiğimizden, eğitimde denge modelini uyguluyoruz. Ne sınav başarısı yüzünden çocuklarımızın hayatını ihmal ederiz, ne de hayatlarını yaşasınlar diyerek sınavları ihmal etmelerine müsaade ederiz.Hem sınav başarısını, hem hayata hazırlanmayı, beceriler edinmeyi, hem bulundukları yaşın gereğini yapmalarını ve günlerini yaşamalarını sağlayacak dengeyi gözetiyoruz. Çocuklarımızın kişisel zekâlarıyla birlikte duygusal zekâlarının da gelişimini hedefliyoruz.

2. Cebir Okulları’nın hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri ve önümüzdeki süreçleri nelerdir?
Hedefimiz;
Türk dilini en doğru, güzel ve etkin bir biçimde kullanabilmenin yanında en az iki yabancı dilde kendisini sözlü, yazılı ve görsel olarak ifade edebilen, çevresiyle güzel, yumuşak ve doğru bir biçimde iletişim kurabilen, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek bilimin ve insanlığın faydasına kullanabilen, tarih şuuru, hukuk bilgisi ve estetik duygusu yüksek, girişimci, problem çözme becerisi, kritik ve analitik düşünme beceresi gelişmiş, kadim değerleri özümsemiş ve yaşantısında bunları önceleyen, en faydalı insanın uzun ve hayırlı bir ömre sahip kişi olduğu bilinci içinde, doğal gıdalarla sağlıklı beslenmeyi ve beden terbiyesini alışkanlık haline getirmiş “erdemli bireyler” yetiştirmektir.

3. Okulunuzun fiziksel özellikleri ve öğrencilere sunduğu sosyal aktiviteler nelerdir?
Cebir Okulları İzmit Kampüsü 11.000 m2 üzerine kurulu, bir yanı doğa manzaralı, bir yanı deniz manzaralı, şehrin gürültüsünden uzak nezih bir yerde bulunmaktadır.
Okulumuz bünyesinde, 30 eğitim sınıfı, maker atölyesi, stem atölyesi, akıl oyunları atölyesi, 450 kişilik konferans salonu, kapalı spor salonu, fizik, kimya, biyoloji laboratuarları, sanat atölyeleri ve kütüphane bulunmaktadır.

4. Tek bir yerde tek bir şube mi? Yoksa franchising şubeleri var mı?

Okulumuz 1993’te Kocaeli’de ilk şubesini açtı. 2007 yılında İstanbul Pendik Kampüsü, 2017 yılında Bursa Nilüfer Kampüsü’nü açarak şube sayısı üçe çıkarıldı.

5. Eğitim konusundaki yaklaşımlarınız nelerdir?
Misyonumuz ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi dünyanın her yerinde başarılı olacak erdemli nesiller yetiştirmek; bir yanda kendi kimliğine, değerlerine, geçmişine bağlı; diğer taraftan dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen bir dünya insanı yetiştirmektir. Bu doğrultuda anasınıfından itibaren yaparak, yaşayarak öğrenmeyi destekleyen, doğayla bütünleşmiş, doğa temelli türkçe, matematik, fen ve sanat alanlarında okul öncesi eğitimine yeni bir bakış açısı ve tecrübe getiren uygulamalar kullanarak derslerimizi işlemekteyiz. Özünde çocukların keşif, merak ve araştırma duygusunu ön plana çıkaran, doğayla bütünleşmiş çevreye ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı yüksek ifade ve yorum yeteneği gelişmiş, zengin dil kullanımını önemseyen, estetik ve sanatsal bakış açısı gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

6. Eğitim kadronuz hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Öğretim üyelerinde dikkat ettiğiniz noktalar var mı?
Cebir Okulları’nın 29 yıllık tarihi boyunca eğitim kadrosu oluştururken öncelikli ilkesi milli ve manevi değerlerine sahip öğretmenleri bünyesine almaktır. Alanında uzman, iş hayatında ve sosyal yaşamda güçlü iletişim kurabilen öğretmenler, yarının büyüklerine de bu değerler ışığında rehberlik edecek; hedeflediğimiz ‘erdemli bireyleri’ yetiştireceklerdir.

7. Pandemi süreci uzaktan eğitimde öğrencilere yeterli katkı sağlanabildi mi? Sonrasında nelere dikkat edildi?
Cebir Okulları olarak COEP ve hibrit eğitime uygun teknolojik alt yapımız ile eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz yüz yüze eğitimde olduğu gibi kesintisiz bir şekilde salgın döneminde de devam etmiştir. Uzaktan eğitime ilk entegre olan ve süreç içerisinde koordineli bir şekilde, hem akademik hem de idari kadrosu ile Cebir Okulları veli ve öğrencilerin yanında olmuştur. Uzaktan eğitime uygun ders programları, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları, deneme sınavları, çevrimiçi soru havuzları ve birebir etüt imkânları ile en verimli şekilde bu süreç değerlendirilmiştir. Pandemi sürecinde ve sonrasında yapılan “hazır bulunuşluk sınavları” ile de müfredat kazanımları kontrol edilmiş ve eksiği olan kazanımlar ek etütler ile takviye edilmiştir. Akademik desteğin yanı sıra psikolojik danışma ve rehberlik servisi tarafından da, hem velilere hem de öğrencilere psikolojik, sosyal, bireysel ve mesleki rehberlik alanında da hizmet verilmiştir. K12NET öğrenci bilgi sistemi ile öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin eğitim- öğretim durumlarını, kapsamlı olarak takip ederek veli ve öğrencilerimizi bilgilendirmekteyiz.Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber de, uzaktan eğitim sürecine dair herhangi bir kayıp olmaması adına yapılan deneme sınavları, okul çıkışı ve hafta sonu etütleri ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

8. Eğitim anlayışınızda önemli bir yere sahip olan “Değerler Eğitimi” hakkında bilgi verebilir misiniz?
İnsanların çoğu tarafından üzerinde uzlaştıkları gerçek davranış standartlarıdır. Değerler, sosyal hayatı düzenler, bireyler arası bağlılığı arttırır. Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkeze alacakları konusunda konuşmaları, fikir birliğine varmaları gerekir.  Farklı değerlere sahip kişiler arasında veya kuşaklar arasında oluşan, farklı değerlerden kaynaklanan çatışmalar ortaya çıkabilir. Ancak bu çatışmaları da barışmak, uzlaşmak gibi ortak, evrensel değerler yardımı ile çözmek mümkündür.Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir. Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de sevgi ile donatıp, onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda “değerler eğitimi” çalışması yapmamız gerektiğine inandık.

Değerler eğitiminin amacı; çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak, kişiliğinin her yönden gelişimini sağlamak, insani mükemmelliğe ulaşması için yardımcı olmak, bireyi ve toplumu kötü ahlâktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlâkla donatmak ve devamını sağlamaktır.

 

*****

Fatih Mah. 31.Sok. No: 12 Kuruçeşme/İzmit/KOCAELİ

0262 226 23 13 - 0530 766 02 34

instagram: cebir_okullari_izmit