Sünnet penisin ucunda, penis başını kaplayan, idrar çıkış deliğini kapatan ve
o bölgede kapalı boşluk oluşturan prepisyum denilen cilt katlantısının kesilerek çıkarılmasıdır. Sünnetin tarihi oldukça eskiye dayanır. Binlerce yıl öncesinden yapılageldiği bilinmektedir. 
Sünnet dinimizde sünnet kabul edilmekle birlikte Müslüman toplumlarda tüm erkek çocuklarda uygulanır. Erkek çocukların
sünnet edildiği tek din İslamiyet değildir. Museviler, Afrika'daki
bazı Hıristiyan gruplar, ABD'deki bazı Protestan mezhepler ve Filipinler'deki Katolikler sünneti dinen gerekli olarak kabul ediyorlar. 

Sünnetin Yaşı Var mı? 
Sünnetin ideal yaşı oldukça tartışmalı bir konudur ve fikir birliği yoktur. Yaş ile ilgili kısıtlamalar 100 yıl önce Freud'un ortaya koyduğu “kastrasyon anksiyetesi” teorisine dayanır. Klinik tecrübemize dayanarak çocuk kendisine ne yapıldığını anlamayacak kadar küçük ya da çocuk kendisine ne yapıldığını anlayacak kadar büyük olması sünnet yaşı tayininde önemli olduğunu düşünmekteyim. Bununla birlikte çocuk ve ailenin sosyo kültürel durumu, tıbbi zaruretler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. İyileşme hızı ve
travma yaratmaması nedeniyle yaşamın ilk 20 günü ve ilk 3 ayı arasını özellikle tavsiye ediyorum. 
Yenidoğan dönemi vücudumuzun hücre yenileme, üretme ve gelişme kapasitesinin en yüksek olduğu dönemdir. Sağlıklı bebekte yapılan yenidoğan sünneti çok daha hızlı bir şekilde iyileşir. Cerrahi ve psikolojik komplikasyon görülme ihtimali çok daha azdır. 

Sünnet Öncesi Çocuğun Durumu ve Kullanılan İlaçlar 
Sünnet, sedasyon veya genel anestezi altında yapılacaksa, çocuğun sağlıklı olduğu yani öksürük, aksırık, ateş enfeksiyon halinin olmadığı bir dönem tercih edilmelidir. İşlem öncesinde çocuğun sürekli kullandığı ilaçlar veya varsa kronik hastalıkları konusunda sünneti yapacak olan cerraha bilgi verilmelidir. Bunun yanı sıra işlem sonrası kanama olabilmektedir. Bu nedenle özellikle kanamaya neden olabilecek ilaçların sünnet öncesi bir hafta kadar önceden kesilmesi gerekmektedir. Ailede sünnet sonrası kanama, diş çekimi sonrası kanama öyküsü ya da kan hastalığı varsa mutlaka hekime bilgi verilmelidir. 

Sünnetin Faydası var mı? 
Sünnet olmayan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı sünnetli çocuklara göre 10 kat daha fazladır. Özellikle, yeni doğan bebeklerde yapılan sünnet, ileri dönemlerde görülebilecek idrar yolu enfeksiyonu riskini önemli ölçüde düşürür. Sünnetin diğer bir sağlık faydası ise penis cildi kanserlerini önlemesidir. Sünnetli kişilerde penis kanseri neredeyse hiç görülmez. Yapılan çalışmalar, sünnetli erkeklerde görülen penis kanserlerinin,
hatalı sünnet tekniklerini takiben görülen biçimsiz yara dokusundan kaynaklandığını gösteriyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığı da sünnet olan kişilerde daha azdır . Afrika'da yapılan ve 2007 yılında Lancet dergisinde yayınlanan bazı araştırmaların sonuçlarına göre, sünnet olan kabilelerde AIDS görülme riskinin, olmayanlara göre %50 daha düşük olduğu belirtiliyor. Kenya'da 2 
sene süren ve 1378 erkek üzerinde yapılan bir diğer çalışmada yine sünnetin AIDS hastalığına karşı koruyucu rol oynadığı gösterildi. Sünnet, human papillomavirus (HPV) denilen ve erkeklerde penis, kadınlarda ise rahim ağzı kanserine yol açan bir virüse karşı da koruyucu rol oynuyor. Sünnet olan kişilerde HPV enfeksiyonu daha az görülüyor. 
Peygamber sünneti, yarım sünnet Halk arasında “yarım sünnet” olarak bilinen hipospadias, dış idrar deliğinin penisin ucuna değil de alt tarafa açılması durumuna deniliyor. Anne karnındaki cinsel gelişim evrelerindeki bozukluğa bağlı olarak dış idrar kanalının eksik ve hatalı oluşması halidir. Peygamber sünneti olan çocuklar bir cerrah tarafından görülmeden sünnet kesinlikle yapılmamalıdır. 

Gömük penis nedir? 
Penis normal boyutta olmasına rağmen, çevre deri tarafından gizlenmesine bağlı, dışarıdan bakıldığında küçük görülmesi durumudur. Gömük (buried) penis, saklanmış (hidden, concealed)
penis de denir. Çoğunlukla küçük penis ile karıştırılır. Gömük peniste, penisin küçük olması söz konusu değildir, penis tamamen normal boyuttadır. Anatomik nedenlerle veya kasık bölgesindeki aşırı yağlanma nedeniyle penisin vücut içinde saklanır. Çocukluk çağında penisin küçük olması endişesiyle doktora başvuruların çoğunda gömük penis durumu mevcuttur. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve obezitenin artmasıyla birlikte sıklığı her geçen yıl artmaktadır. 

Sünnet hangi yöntemle yapılmalıdır? 
Dorsal-ventral slit tekniği, Sleeve tekniği, Giyotin, Özel sünnet klempleri (Gomco klemp, Mogen klemp, Plastibell vb.) Diatermik Knife gibi sünnet yöntemleri mevcut olmakla birlikte en doğru yöntem cerrahın en çok yaptığı yöntem olup çocuğun penisinin yapısına göre deneyimli bir cerrah uygun yöntemi seçmelidir. 

Sünnet Sonrası Hakkında 
Sünnet sırasında uygulanan
lokal anesteziden dolayı çocuğun penisinin etrafında şişme görülebilir. Bu şişlik zamanla kendiliğinden dağılacaktır. Sünnet esnasında uygulanan lokal anestezinin etkisi yaklaşık 2-3 saat sonra geçmeye başlayınca ağrı başlar. Bunun
için çocuğunuza doktorunuzun yazdığı ağrı kesici şuruptan 1 ölçek içiriniz. 5-6 saat ara ile bu ilacı tekrar verebilirsiniz. Çocuğun ilaç kullanımında bir problem olursa ağrı kesici fitil kullanabilirsiniz. Bazı çocukların sünnet derisi penisinin baş tarafına yapışıktır. Sünnetten sonra bu çocuklarda penisinin baş tarafında, sulanma, şişlik ve küçük yara şeklinde sarımsı akıntılı kabuklanmalar oluşabilir ve bu durum yapılan bakımla zaman içinde geçmektedir. Dikişte kullanılan malzemeler kendiliğinden eriyen dikişler olduğu için ayrıca dikiş alma işlemine gerek yoktur. Sünnet sonrası hafif bir kanama olabilir. Nadiren de
olsa fazla kanama olabilir. Böyle bir durumda muhakkak doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Sünnetten 48 saat sonra rahatlıkla yıkanılabilir. Temizlik çok önemlidir. Çocuk tamamen iyi olduktan sonra sünnet bölgesini sık sık sabunlu su ile yıkayıp kurulaması öğretilmelidir. Özellikle şişman olan çocuklarda genellikle penis vücut içerisinde durduğundan bu bölgede pislik toplanır ve çocuğun rahatsızlanmasına sebep olabilir. 

Sonuç Yorumu 
Sünnet mümkünse ilk 3 ay içerisinde, sadece sünnet için dizayn edilmiş bir ortamda, deneyimli bir cerrah tarafından, çocuğun yaşı anatomik yapısı, psikolojik durumu, ailenin sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak en uygun yönteme karar verilerek yapılmalıdır. Sağlıklı, estetik sünnet her çocuğun hakkıdır. 
 

İLETİŞİM:

Adres: Yahyakaptan, Demokrasi Caddesi, No:10, 41300 İzmit KOCAELİ
T: 0262 324 70 00
www.ilgicocuk.com