14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ye bağlı, Eczacılık mesleğine yönelik, bağımsız olarak eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. Ülkemizde, bilimsel Eczacılık öğretimine başlanmasının yıldönümü olan 14 Mayıs, 1968 yılından beri Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır.

Eczacılık meslek örgütleri ve fakülteler tarafından her yıl 14 Mayıs tarihinde “Eczacılık günü” kutlamaları yapılır. Bugün eczacılık bayramı olarak da anılmaktadır.

Sevgili Okuyucular,

Bugün sizlerle ülkemizdeki sağlık sektöründe yaşanan saygı problemleri hakkında konuşmak istiyorum. Ben, genç bir eczacı olarak mesleğime sahip çıkmayı seviyorum ve son zamanlarda, ülkemizdeki sağlık çalışanlarına olan saygının giderek azaldığını gözlemliyorum.

Sağlık sektörü, insan hayatı için büyük öneme sahip olan bir sektördür. Bu sektörde görev yapan her meslek grubu, insanların sağlığı için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Ancak son yıllarda ülkemizde sağlık sektörüne olan saygı giderek azalmaktadır. Özellikle eczanelerde ve hastanelerde yaşanan şiddet olayları, sektörde çalışanların büyük bir endişeyle mesleklerini icra etmelerine neden olmaktadır. İnsanlar, iletişim problemlerinden ve ülke ortamının genel bir gerginlik hali yaratmasından dolayı hastanelerde ve eczanelerde, şiddete başvurmayı tercih eder oldu. Bu durum, sağlık çalışanları olarak bizleri hem fiziksel hem de psikolojik açıdan etkiliyor. Ülkemizin okumuş ve eğitimli insanlara olan saygısını tekrar hatırlatmalı ve sağlıklı bir ortam olmadan sağlığın olmayacağını göstermeliyiz.

Bir meslek büyüğümün sözlerini size aktarayım. ‘’ Gelişmiş toplumlarda eczacı eczacıdır, mühendis mühendistir, hekim hekimdir, ekonomist ekonomisttir. Gelişmemiş ülkede ise herkes her konuda uzmandır. Herkes bilgi sahibi olmadan fikir sahibidir. Kimse haddini bilmez ama had bildirmek ister. Çaycı, hekime aşıyı öğretmeye kalkar.’’

Maalesef saygının, anlayışın, değerin anlaşılmadığı bir yerde bunları yaşamak kaçınılmazdır.

Ben bir eczacı olarak, mesleğime olan saygıyı korumak ve eczacılığın toplumda hak ettiği yeri almasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum.

Eczaneler, toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Eczacılar, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve yönetimi konusunda büyük bir rol oynarlar. Aynı zamanda, hastaların ilaç kullanımı, yan etkileri ve dozajları hakkında bilgilendirme yaparlar. Eczaneler, toplum sağlığına katkı sağlayan önemli bir sağlık kuruluşudur.

Eczanelere olan saygı giderek azalmakta, eczacılar maalesef sadece ilaç satan kişiler olarak görülmektedirler. Oysa eczacılar, ilaçların doğru kullanımı, yan etkileri ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olan sağlık profesyonelleridir. Hastaların ilaç kullanımı konusunda yanlış bilgilendirilmesi, yanlış kullanımı, ilaçlar arasındaki etkileşimlerin gözden kaçırılması gibi durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ancak, ne yazık ki eczacılara gereken değer verilmiyor. Eczanelerde çalışan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları artıyor ve bu durum hem eczacıları hem de hastaları olumsuz etkiliyor. Eczacılar, insanların sağlığı için ellerinden geleni yaparlar, ancak karşılarındaki kişilerin saygısızlığı ile karşılaştıklarında motivasyonları düşer ve işlerini yapmakta zorlanırlar.

Sağlık sektöründeki saygı problemlerini çözmek için birlikte çalışmamız gerekiyor. Eczaneler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları, sağlık çalışanlarının daha iyi korunması için gerekli tedbirleri almalıdır. Aynı zamanda, toplumun sağlık çalışanlarına karşı tutumu da değişmelidir.

''Eczacınız sizin en yakın sağlık danışmanınızdır.'' Sözü gerçekten manidar bir sözdür.

Bizler sizin komşunuz, arkadaşınız, evladınız ve aynı zamanda sizin sağlıklı olma yolunda en yakın sağlık profesyoneli olan danışmanınızız.

Sonuç olarak, sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarının artması, sağlık sektörüne olan saygıyı azaltıyor. Eczacılar olarak, hastalarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz ve toplumumuzun da sağlık çalışanlarına saygı göstermesini bekliyoruz. Sağlık sektöründeki herkesin birlikte çalışarak, sağlık çalışanlarına karşı saygısızlık ve şiddet olaylarını önlemek için çözümler üretmesi gerekiyor. Bu sayede, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları, işlerini daha rahat ve verimli bir şekilde yapabileceklerdir.

Değerlerin bilindiği günlere..