YAZAR: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. BURAK KAPILI

İmplant teriminin bilimsel açıklaması insan vücudunun eksik parçasının tekrar yapımı amacı ile yerleştirilen suni aygıtlardır.  İmplantlar, diş hekimliğinde, çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin, hem fonksiyon, hem estetik ve hem de fonasyon bakımından, hastaya orijinal haline yakın bir şekilde yeniden kazandırılmasını sağlayan protetik araçlar olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, biyo uyumlu olan bu materyallerin, doğal bir diş kökü vazifesi görmesi amacıyla, diş eksiklisinin olduğu bölgelerdeki çene kemiğinin içine yerleştirilmesi işlemine de “Dental implantasyon” adı verilir. Hastalar, dental implantları, onlara ait olmayan yabancı bir aygıt olarak değil, aksine ağızlarının eski haline dönmesini sağlayan doğal protezler şeklinde algılamaktadırlar.

Dental İmplantların Faydaları Nelerdir?

Çiğneme sisteminin sağlığı dişlerin ve çevre dokuların uyumluluğunun devamlılığı ile sağlanabilir. Kaybedilen bir dişin eksikliğinin giderilmesi estetik, fonksiyonel ve biyolojik açıdan önemlidir. Tedavinin ertelendiği durumlarda dişlerin kayıp diş, boşluklarına kayması ve buna bağlı kemik kayıpları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çenelerin, ön ya da arka bölgesinde eksik olan bir ya da birden fazla dişin yerine konabilmesi için bilinen metotlarla her iki taraftaki sağlıklı ve sağlam durumdaki dişlerin kesimi yerine bu boşluklara konacak implantlar tedavide en kısa ve en sağlıklı çözümdür. Böylece dişler protez yapımı için kesilmekten ve yük taşımaktan kurtulmuş olur.

Dental İmplant Uygulamaları Nasıl Gerçekleştirilir?

Bir implantın çene kemiğine uygulanması lokal anestezi altında kısa bir sürede ağrısız bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte diş hekimi fobisi olan ve tedavilerinin lokal anestezi altında gerçekleştirilmesini tercih etmeyen bireylerin sedasyon veya genel anestezi altında tedavileri gerçekleştirilebilir. Hastalar aynı gün içerisinde normal hayatlarına geri dönüş yapabilirler.

Diş İmplantları Kimlere Uygulanabilir?

Dental implantlar büyüme gelişimi tamamlayan, kemik iyileşmesine engel bir sistemik hastalığı bulunmayan tüm bireylerde sağlıklı bir şekilde uygulanabilir. Çok ileri derecede kemik erimesi olan bireylerde ileri cerrahi teknikler uygulayarak var olan kemik dokusunun güçlendirilmesi ve sağlıklı hale getirilmiş dokularda implant uygulaması mümkündür. Aşırı sigara tüketimi hastalara implant yapılmasına engel değildir ancak yapılan işlemin başarısını azaltmaktadır.

İmplant Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dental implant uygulamasında planlamanın doğru yapılması, operasyonun yapılacağı ortam ve operasyonu gerçekleştirecek hekimin çene cerrahisi alanında uzman bir hekim olması önemlidir. Bu nedenle dental implant uygulamalarında, yeterli cerrahi ve protetik bilgi ve deneyim gereklidir. İşlem sırasında ve sonrasındaki sürecin konforlu geçebilmesi cerrahi planlamanın dokuya saygılı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır. İşlemin gerçekleştirildiği ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat edilmiş olması, her hasta için özel steril çalışma ortamının sağlanması gibi kriterler implant uygulamalarının başarısında önemli etkenlerdir.

İmplant Uygulamalarından Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Başta implant üzeri hareketli protezler olmak üzere, tüm implant üst yapı uygulamaları son derece temiz kullanılmalı ve ağız sağlığı maksimum düzeyde tutulmalıdır.
Günümüz ileri teknolojisi ile üretilen diş implantlarının başarısızlığı çok nadirdir ve bu kayıplar daha çok kullanımla ilgilidir. Bu nedenle implant uygulaması yaptıran bireylerin ağız sağlığına dikkat etmeleri, günde en az 2 kez dişlerin fırçalanması, ara yüz fırçası ve ağız duşu uygulamalarının yapılması önerilmektedir. Ayrıca doku uyumluluğunun takibi ve gerekli düzenlemelerin zamanında gerçekleştirilebilmesi adına 6 ay aralıklar ile rutin kontrol yapılmasını önermekteyiz.