LENFÖDEM’İN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Lenfödem hastalarında en sık izlenen belirti; şişliktir. Ağırlık hissi, hissizlik, sertlik ve ağrı sıklıkla etkilenen bölgede izlenir. Lenfödemli bölgede enfeksiyon geliştiğinde klinik tabloya kızarıklık ve ısı artışı da eklenir. İleri vakalarda lenf sıvısı cilt dışına fistülize olabilir.

LENFÖDEM TANISI NASIL KONULUR?
Tanıda fizik muayene bulguları çok önemlidir. Lenfödem düşünülen hastada ilk yapılması gereken; hastalığın nedenini anlamak, tipinin evresini belirlemektir. Lenfödeme neden olabilecek hastalıklar sorgulanmalıdır. lenfödemin nedenini anlamak ya da diğer hastalıklarla ayırıcı tanı yapmak için BT ya da MRG gibi radyolojik incelemeler gerekebilir. Doppler USG ile dolaşım sistemi kontrol edilebilir. Özellikle primer lenfödem tanısında lenfosintigrafi istenebilir.

LENFÖDEM TEDAVİSİ NASILDIR?
Lenfödem tedavisi birçok farklı yaklaşımı içerir. Her hastanın tıbbi özgeçmişi, lenfödemin derecesi, hasta özellikleri ve beklentisine göre bir program oluşturulur. Hastanın hastalığı hakkında doğru bilgilendirilmesi çok önemlidir. Lenfödem hastalarında iyi bir cilt bakımı, enfeksiyon oluşumunu engellemek için çok önemlidir. Lenfödemde altın standart tedavi; komple veya kompleks dekonjestif tedavidir. Komplex dekonjesif tedavi içinde, manuel lenf drenajı, çok tabakalı kısa gerim bandajlama sistemleri ve lenfödem egzersizleri yer alır. Tedavinin ilk fazı sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır. Tedavinin ilk fazı bittiğinde bandajlamadan bası giysilerine geçilir ve ev egzersiz programı,  hastaya öğretilen masaj uygulamaları ile hasta takip edilir. Bunlar dışında lenfödem tedavisinde kinezyolojik bantlama, pnömotik pompalar, lazer tedavileri uygulanmaktadır. 

Rabia Terzi