İSTEK Kocaeli Okulları’nın temel hedefi, öğrencilerin seçtikleri alanlarda başarılı, öncü ve yaratıcı olabilmeleri için gerekli disiplin, yetkinlik ve özgüven seviyelerinin geliştirilmesidir. Fark yaratan eğitim uygulamalarımızın yanı sıra eğitim öğretim etkinliğini sadece akademik başarıdan ibaret görmeyen, çok yönlü bir anlayışla öğrencilerin okul ortamında kazandıkları bilgi ve deneyimleri hayatlarının her alanında kullanmaları hedeflenir.

İkinci Adım Programı: SECOND STEP
İSTEK Kocaeli Anaokulu ve İlkokulunda sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenir. Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı, okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenmiştir.

Farkındalıkla Eğit Dikkatini: MINDFULNESS
İSTEK Kocaeli Ortaokulunda öğrencilerin daha etkili odaklanmasını, konsantrasyonlarının daha uzun sürmesini; zor duygularla, stres ve anlaşmazlıklarla baş edebilmelerini sağlamak, duyguları ve bedenleri ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Mindfulness programı uygulanır. Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan, bilinçli bir şekilde içinde bulunduğumuz ana odaklamaktır. Bu uygulamalar, öğrencilerin zihinsel olarak “iyi” olmalarını sağlarken, akademik başarılarının gelişmesini; odaklanmalarının artmasını; sosyal olarak olumlu beceriler kazanmalarını sağlar.

Teknoloji, Robotik ve Kodlama Eğitimi
İSTEK Kocaeli Okullarında, anaokulundan başlayarak tüm kademelerde MEB programına entegre biçimde oluşturulmuş Robotik ve Kodlama Öğretim Programı uygulanır. İSTEK Okulları öğretmenleri tarafından geliştirilen bu öğretim programı, temelde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine odaklanırken, aynı zamanda işbirliği yapma, bir gruba ait olma, sorumluluk alma, başkalarının kararlarına saygı gösterme gibi sosyal becerilerini de destekler. Öğrencinin problemi tanımlama, farklı yollarla veri toplama, veriyi kayıt ve analiz etme gibi araştırma becerileri de gelişir. Öğrenciler her yıl çeşitli yarışma ve etkinliklere katılarak projelerini sunar.

Yabancı Dil Politikası
İngilizce eğitimi, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programına uygun olarak hazırlanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. İSTEK Okullarının yabancı dil müfredatı K12 bütünlüğüne göre sarmal biçimde yürütülmektedir. Günümüzün değişen koşullarına uyum sağlamak için, İstek  K12 İngilizce  müfredatı her yıl gözden geçirilmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

İSTEK Kocaeli Okulları’nda geliştirme, destekleme ve paylaşma yöntemlerine dayanan bütünsel bir yabancı dil politikası yürütülmektedir. Amaç; İngilizceyi etkili bir iletişim aracı olarak yeterince kullanabilen, yurt içi ve yurt dışında tanınan İngilizce yeterliliğine ulaşabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. 

İSTEK Kocaeli Okulları, İngilizce öğretiminin temel felsefesi, dilin sosyal bir varlık olması ve her düzeyde yabancı dil öğretiminin öğrenci odaklı yürütülmesi, her öğrencinin kendi potansiyelinin en üst seviyesine ulaşabildiği öğrenme ve eleştirel düşünme ortamlarının oluşturulmasıdır.

Özgün Yabancı Dil Öğretim Yaklaşımı CROSSROADS
İSTEK Kocaeli Okulları’nda, öğrencilerin İngilizce’yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için anaokulu ve ilkokulun tüm kademelerinde Crossroads programı uygulanır.

Öğrencilerimiz kademesine bağlı olarak farklı ders saatleri ile Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri ile birlikte okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda ve etkinliklerde İngilizce’yi yaşayarak öğrenir. Böylece öğrenciler İngilizce’yi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirir.

Anaokulunda, 3-4 yaş grubunda 13 saat İngilizce ve 6 saat Crossroads, 4-5 yaş ve 5-6 yaş (hazırlık) gruplarında 18 saat İngilize ve 6 saat Crossroads, ilkokul 1. sınıfta 10 saat İngilizce ve 14 saat Crossroads eğitimi verilir. 

İngillizce derslerinde dil edinimi ile ilgili kazanımlar hedeflenirken, Crossroads derslerinde İngilizce’nin hayatın her alanında var olduğu gerçeğinden yola çıkarak öğrencilere İngilizce düşünebilme, disiplinler arası bağlantı kurabilme, çoklu düşünme becerileri kazandırmayı hedefler.

Etüt ve Hobi Çalışmaları
İSTEK Kocaeli Okullarında ders dışında hazırlanan etüt programları ve hobi çalışmaları ile dersi kaçıran, anlamayan, eksik ya da yanlış öğrenen öğrenci kalmıyor. Hafta içi her gün saat 15.40 ile 17.00 saatleri arasında öğrencilerimiz öğretmenlerinden desteğe ihtiyaçları olan her konuda etüt alabilirler. 

Ayrıca hafta sonlarında; 7. ve 8. sınıflar için ek MEB Liseye Geçiş Sınavı çalışmaları, 5. sınıflar için yoğun İngilizce programımızı destekleyen çalışmalar, 11. ve 12. sınıflar için TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına yönelik çalışmalar, 8, 11 ve 12. sınıflar için sessiz soru çözümü etütleri yapılır. Akademik programlarımızın içine entegre ettiğimiz çalışmaların yanı sıra tüm sınavlar için ek dersler yapılır. Konusunda uzman öğretmenlerle soru çözümleri ve denemeler gerçekleştirilir.

 

 

******

Barbaros Mh. Yunus Emre Cd. No:12 Başiskele/KOCAELİ 
0262 335 43 55 
instagram: istekkocaeliokullari