Dolgu ile yüz gençleştirme nedir?

Yanak dokularında sarkma, elmacık kemiği bölgesinde volüm azalması, göz altı bölgesinde çöküntü, burun kenarı çizgilerinde derinleşme, kaşlarda düşüklük, yaşlanmayla birlikte yüzde ortaya çıkan değişikliklerdir. Genç birey- lerde aşırı, ani kilo kayıpları benzer bir sonuç ortaya çıkarabilir. Kişinin daha yaşlı ve yorgun görünümüne yol açan bu değişiklikleri restore etmek için dolgu maddelerininenjeksiyonundan yararlanılabi- lir. Likit yüz germe, dolgu ile yüz gençleştirme gibi farklı isimler kullanılsa da amaç yaşla oluşan değişikliklerin dolgu ile daha az belirgin hale getirilmesidir.

Dolgu ile yüz gençleştirmede nasıl bir yol izlenir?

Öncelikle detaylı bir muayene yapılarak dolgu ihtiyacı olan alanlar ve miktar belirlenir.
Dolgu enjeksiyonları yanak, el- macık kemiği, göz altı, temporal bölge, nazolabial bölge, çene hattı alanlarına uygulanabilir. Dolguenjeksiyonlarında kişinin kendi vücudundan elde edilen yağ dokusu veya hazır üretilen hyalu- ronik asit içerikli dolgular tercih edilebilir. Deformite azsa ameli- yat gerektirmeyen hazır dolgu- lar daha çok tercih edilir. Kolayuygulanmaları bakımından hazır dolgular avantajlıdır. Ancak eğer volüm kaybı fazla ise veya özellikle ileri yaşlarda ameliyatsız sonuç alınamayacak yüz deformasyonu mevcutsa yağ enjeksiyonu veya yüz germe ameliyatları önerilebilir.

Dolgu ile yüz gençleştirme nasıl uygulanır?

Kişinin şikayetlerine anatomik yapısına göre değişmekle birlikte uygun noktalara yeterli miktarda enjeksiyon ile orta ve alt yüzün homojen restorasyonu sağlana- bilir. Uygulanan ürünlerin miktarı ve formu bölgesel olarak farklılık gösterir. Ayrıca hazır dolguların çok çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Dolgu enjeksiyonlarında, FDA onayı olan bir ürünü tercih etmek hasta güvenliği açısından önemlidir.

Mutlaka doktorunuzdan tercih edilen ürün hakkında bilgi edininiz. Dolgu ürünleri özel enjektör içinde bulunmaktadır. Kişiye özel iğnelerle hijyenik koşullarda genel olarak derin dokular içine uygulanırlar. Dolgu uygulamaları deneyimli ve yetkin kişiler tarafından yapıl- malıdır. Öncesinde uygulama bölgelerine lokal anestezi krem sürülebilir. İşlem muayenehane şartlarında ayaktan uygulanabilir ve yaklaşık olarak 20-30 dk sürer. İşlem sonrasında hassas olan gözçevresi gibi alanlarda hafif morluklar oluşabilir veya çok az ödem gözlenebilir.

Kişinin kendi yağ dokusundan yapılan uygulamalar ise ameli- yathane ortamında gerçekleştirilir. Alınan yağlar bazı işlemlerden geçirilip hazırlandıktan sonra gerekli alanlara enjekte edilir. Yağ enjeksiyonu sonrası yüzde şişlik, hafif morluk oluşabilir.

Dolgu ile yüz gençleştirme nasıl uygulanır?

Kişinin şikayetlerine anatomik yapısına göre değişmekle birlikte uygun noktalara yeterli miktarda enjeksiyon ile orta ve alt yüzün homojen restorasyonu sağlana-bilir. Uygulanan ürünlerin miktarı ve formu bölgesel olarak farklılık gösterir. Ayrıca hazır dolguların çok çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Dolgu enjeksiyonlarında, FDA onayı olan bir ürünü tercih etmek hasta güvenliği açısından önemlidir. Mutlaka doktorunuzdan tercih edilen ürün hakkında bilgi edininiz. Dolgu ürünleri özel enjektör içinde bulunmaktadır. Kişiye özel iğnelerle hijyenik koşullarda genel olarak derin dokular içine uygulanırlar. Dolgu uygulamaları deneyimli ve yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır.

Öncesinde uygulama bölgelerine lokal anestezi krem sürülebilir. İşlem muayenehane şartlarında ayaktan uygulanabilir ve yaklaşık olarak 20-30 dk sürer. İşlem sonrasında hassas olan göz çevresi gibi alanlarda hafif morluklar oluşabilir veya çok az ödem gözlenebilir.

Kişinin kendi yağ dokusundan yapılan uygulamalar ise ameliyathane ortamında gerçekleştirilir. Alınan yağlar bazı işlemlerden geçirilip hazırlandıktan sonra gerekli alanlara enjekte edilir. Yağ enjeksiyonu sonrası yüzde şişlik, hafif morluk oluşabilir.

Dolgu ile yüz gençleştirme sonrası bakım nasıl olur?

Dolgu ile yüz gençleştirme son-rasında özel bir bakıma ihtiyaç yoktur. Ancak ödemi engellemek için hafif soğuk uygulama yapılabilir. Uygulama bölgelerine baskılı masajdan kaçınılır. Sıcak duş, sauna, hamam gibi aktiviteler uygulama sonrası yapılmamalıdır. Uygulamadan sonraki 2 haftaiçinde yeniden değerlendirme yapılarak gerekirse touchup uygulanır. İlk haftalarda hafif asimetriler veya yetersiz görünümler oluşabilir. Bu durumlar kontrol değerlendirmesinde ek enjeksiyolar ile düzeltilebilir.

Yağ enjeksiyonu uygulamaların- da ise ortalama iyileşme süresi 1 haftadır, birkaç hafta içinde işlemin sonucu ortaya çıkmaya başlar, verilen yağların bir kısmının erimesi normaldir. Asimetrik erime veya yetersiz etki ortaya çıkarsa ikincil bir yağ enjeksiyonu seansına ihtiyaç duyulabilir.

Dolgu ile yüz gençleştirmede ne kadar dolgu gerekir?

Yanak ve elmacık bölgesine yapılacak dolgu kişinin yüz bütün- lüğünü bozmadan, rahatsız edici aşırı görünümlere kaçmadan doğal sınırlar içinde olmalıdır. Kişinin şikayetine, uygulama alanlarına ve anatomik yapıya göre kullanılacak dolgu miktarı değişecektir.

Dolgu ile yüz gençleştirme riskli midir?

Dolgu ile yüz gençleştirmede kullanılan ürünler FDA ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır. Ancak sonuçta hepsi dışardan suni olarak üretilen ürünlerdir. Çok nadiren alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir veya enjeksiyon bölgesinde hassasiyet, çevre dokularda hasar ortaya çıkabilir.

Dolgu enjeksiyonlarının bu konuda yeterli eğitimi almış ve deneyimli hekimler tarafından yapılması risklerin ortaya çıkma olasılığını azaltır.