Topraktan değildi insanlar… 

 

Olsa, su çoktan götürürdü… 

 

… 

 

Et ve kemik, ayrılmadan başladı acı çekmeye… 

 

Kan aktı… 

 

Gözyaşı aktı… 

 

Bıçak kesti gözyaşını… 

 

Kemiğe dayandı… 

 

Et ve kemik ayrılmaya başladı… 

 

Ruh dolaşıyor, dünden beri… 

 

Olan, bizim ne eski ne de yeni kitabımızda var… 

 

Yazılmayanın ilk kısmı bitti… 

 

Yazılmayanın ikinci kısmı başlasın…