Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Doğru Cerrahi

Ülkemiz nüfusunun yarısından biraz fazlasını oluşturan kadınların öncelikle başvurduğu cerrahi bir tıp branşıdır, Kadın Hastalıkları ve Doğum. Mesleğinde iyi hocaların özlük haklarındaki kayıplar nedeni ile eğitim kurumlarından ayrılmaları da yüksek disiplin ve tecrübe gerektiren branşımızda bir eğitim açığı, tecrübe aktarımında aksama olmuştur. Bu açığı kapatmak için Ülke çapında kadavra üzerinde cerrahi çalışmalar yapıp öğreterek, yaptığımız ameliyatlara uzmanları kabul ederek, yeni ameliyat teknikleri geliştirerek hem meslektaşlarımıza hem de ülkemizdeki kadınlara hizmet vermeye devam etmekteyiz.

İyi bir cerrah öncelikle hastayı iyi dinlemeli, iyi muayene etmeli, hastalığın veya sorunun tanısını doğru koymalı ve en uygun cerrahi yöntemi seçmelidir.Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ekibimizle yılda 750-1000 arası ameliyatı sorunsuz bir şekilde yapmaktayız.

Ürojinekoloji, Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji

Kadın cinsel organlarının şekil bozuklukları, vajinanın aşırı genişlemesi, idrar kaçırma, rahim ve mesane sarkması, bağırsak sarkması, cinsel organların hastalıklarına bağlı veya doğuştan olan bozukluklarının düzeltilmesi bu alt branşın ilgi alanıdır. Ülkemizde sadece bizde bulunan “Görsel Dokunsal Haritalandırma” yöntemi ile vajen içinden basınçları ölçerek zayıflık veya hasarın nereden kaynaklandığını tam olarak belirlemekteyiz. Yine pelvik taban ultrasonografisi ile hasar veya bozulmanın hangi bağ veya kastan kaynaklandığını saptayıp gerek yapay örgüler kullanarak gerek ise hastanın kendi dokusunu kullanarak onarıcı cerrahi yaklaşımlarda bulunuyoruz. Son yedi yıldır düzenlediğimiz eğitimlere yurt içinden ve dışından birçok uzmanın katıldığını söylemem gerekir. Pelvik taban dinamik bir yapı olduğundan eksik yapılan ameliyatlar veya uygun olmayan cerrahiler sorunun büyümesine veya iyileşmenin olmamasına neden olmaktadır.

Perinatoloji, Riskli Gebelik Cerrahileri

Gebelik sadece normal doğum ve vajinal yırtıkların veya epizyotomi denilen kesiklerin dikilmesinden oluşmaz. Gebeliğin rahim dışına yerleştiği  “Dış Gebelik” olgularının tanı ve tedavisi, eski sezaryen yerine yerleşmiş gebeliklerin tedavisi, anne karnındaki bebekten kan alınması, verilmesi, erken doğum riskine neden olan rahim ağzı yetmezliğinde “serklaj” tekniği ile rahim ağzının dikilmesi, plasenta denilen bebeğin eşinin rahim ağzını kapatacak şekilde yerleşip rahim duvarı içine tümör gibi tutunduğu durumlar, tekrarlayan sezaryen doğumlar ve eşlik edebilen myom, yumurtalık hastalıklarına bağlı cerrahiler hep bu branşın ilgi alanıdır. Gerek bu yöntemlerde uyguladığımız ve dünyada kabul gören tekniklerimiz, gerek anne ve bebeği yaşatma başarımız ile ülkenin birçok yerinden gelen acil vakaları da ameliyat edip tedavi etmekteyiz. Gebeyi takip edip bize gönderen uzman meslektaşlarımız ile iş birliği içinde takip ve tedavi protokollerimiz ile hastaları ameliyat ettikten sonra yine memleketlerinde takip olabilmelerini sağlamaktayız. “Yaşasın anneler, Anneler Yaşasın!” programımız ile ülkemizde 40’ın üzerinde ilde konuşma yaparak, ameliyat göstererek anne ve bebek ölümlerinde azalma olması için çalışmalar yapmaktayız. Gebelikle ilgili yapılacak cerrahi girişimlerde yeterli kan hazırlatmak, iyi cerrahi, yetişkin ve yenidoğan yoğun bakımlarını hazırlamak önemlidir. Gebe cerrahisi birden fazla uzmanlık branşının koordineli çalışmasını gerektirir.

Jinekolojik Onkoloji

Rahim, rahim ağzı, yumurtalık ve vajina gibi cinsel organların kanserlerinde hastanın cerrahi açısından riskini iyi değerlendirmek önemlidir. Onkolojik cerrahilerde zaman zaman genel cerrahi ve üroloji uzmanlarının ameliyata katılması gerekebilmektedir. Onkolojik cerrahide ideal olan tümörlü organ ve tüm yayıldığı alanlardan tümörün kesilip çıkarılmasıdır. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda da tümörün küçülmesini sağlamak, hastanın ağrıdan kurtulması, rahat nefes alması, organlarının iyi çalışabilmesi içinde ameliyat yapılabilmektedir. Onkolojik cerrahilerin yapılması için yeterli kan tedariki ve yetişkin yoğun bakım varlığı gerekmektedir. Büyük cerrahiler olduğundan ameliyat sırasında ve sonrasında sorun çıkma olasılığı göreceli olarak fazladır. Hastalardan alınan parçaların patolojik incelemesi sonucu Radyasyon Onkolojisi bölümde radyoterapi, Onkoloji Bölümlerinde de kemoterapi verilmesi gerekebilmektedir. En yüksek başarı erken saptanan ve cerrahi olarak tamamı çıkarılabilen kanserlerdedir. Kadın kanserleri sessiz seyredip, ilerleyince şikayet oluşturabildiğinden doğru olan en az yılda bir Kadın Doğum Uzmanı muayenesi olmaktır. Kanserin takibinde PET-CT ile vücut taranarak 5 mm üzerindeki aktif kanser odakları aranır ve bazen “Likit Biyopsi” denilen yöntem ile kanser hücrelerinin genleri saptanarak vücutta kanserin devam edip etmediği, tekrarlayıp tekrarlamadığı, hangi kemoterapi ilaçlarının kanser üzerinde en etkili olabileceği saptanabilir.

Jinekoloji ve Üreme Cerrahisi

Rahim ve vajinanın doğuştan şekil bozukluklarını içeren perdeler, yarım rahim, çift rahim, vajende perde gibi sorunlar gebe kalmaya engel olabileceğinden cerrahi olarak düzeltilmeleri gerekir. Rahim myomları gibi iyi huylu tümörler ağrı, fazla kanama, gebe kalamamaya neden oluyorlarsa veya 5 cm den fazla büyümüşlerse yerlerine ve sayılarına göre laparoskopi, histeroskopi dediğimiz kaplı ameliyatlarla veya açık ameliyat ile alınabilirler. Gebeliğin gerçekleşebilmesi için ve alternatifi halen olmadığı için bu tip rahim ameliyatlarının mükemmel tekniklerle yapılması gerekmektedir. Rahim tüplerinin rahim içi yapışıklıklar düşük, kürtaj, rahim iltihaplarına bağlı gelişebilir ve ameliyat olduktan sonra da myomlar, polipler gibi tekrarlamaya meyillidirler. Bu yüzden bu ameliyatlar sonrasında bir an önce gebeliğin oluşması sağlanmalıdır. Gebeliğin normal ilişki ile olmaması durumunda aşılama veya tüp bebek gibi yardımcı teknolojiler kullanılabilir. Bazen de ağrı ve fazla kanama yapabilen endometriosis (çikolata kistleri), adenomyozis ve yumurtalık abselerinde cerrahi gerekebilmektedir. Bu durumlarda en önemli nokta yumurtalıktaki yumurta sayısını azaltmadan, rahimde bozulmaya neden olmadan cerrahi işlemleri yapmaktır. Adet kanamasının fazla miktarda ve uzun sürdüğü durumlarda eğer kadınlar ailesini tamamladı ise ve menopoza yaklaşmış ise rahim içinin kapalı yöntem ile yakılması veya rahimin tamamının alınması gerekebilmektedir. Jinekoloji ve Üreme alanında yapılacak cerrahilerle ilgili yaptığımız çalışmalar ile bu konuda akreditasyon ve sertifikasyon eğitimlerine başlamış bulunmaktayız.

Cerrahi tedaviler tecrübeli ellerde bilgi ile yoğurulmuş beyinlerle planlandığında, halen alternatifi olmayan yüz güldürücü yöntemlerdir. Doğru tanı, doğru teknik ve yüksek beceri isteyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Cerrahilerinde ekip en önemli unsurdur. Kadınların hemen hepsi hayatlarında en az bir cerrahi işlem geçireceğinden güvenilir bir ekiple iletişim halinde olmak önemlidir.

Sağlıklı kalmanızı dilerim.

İstanbul Okan Ünv. Hast.